Drukuj

 

 

 

 

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Obóz Sportowy Niewidomych i Słabowidzących

Krynica Zdrój 08 - 18.05.2019

I. Organizator:

Związek Kultury Fizycznej "Olimp"

II. Koordynator:

Wacław Morgiewicz

III. Termin i miejsce:

08 - 18.05.2019 r. Pensjonat "Gaborek" Krynica Zdrój ul. Szkolna 7. Obóz rozpoczyna się kolacją w dniu 08.05.2019 r. kończy śniadaniem w dniu 18.05.2019 r.

IV. Cele obozu:

Rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród osób niewidomych i słabowidzących w tym osób w starszym wieku

Upowszechnianie zdrowych postaw życiowych w środowisku osób niepełnosprawnych w tym osób starszych

Integracja społeczna osób niewidomych i słabowidzących

Umacnianie zdrowej postawy rywalizacji wśród osób niewidomych i słabowidzących

Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej wśród osób niewidomych i słabowidzących

Umożliwianie treningu sportowego osobom z dysfunkcją wzroku

Rozwijanie zainteresowań i zdobywanie umiejętności przez uczestników zadania

Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla osób niewidomych i słabowidzących

V. Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział członkowie ZKF "Olimp" z dysfunkcją wzroku w stopniu       znacznym i umiarkowanym.

VI. Odpłatność:

Odpłatność za udział w obozie wynosi 330 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto ZKF "Olimp" Nr. konta 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 Istnieje możliwość dokonania odpłatności u koordynatora. Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu obozu.

VII. Zgłoszenia:

Zgłoszenia wraz z pisemną rekomendacją klubu należy przesłać do dnia 25.04.2019 r. na adres Koordynatora: Wacław Morgiewicz 15-44 Białystok ul. Piasta 13 m 34

Liczba miejsc w obozie ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.                                            

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie ZKF "Olimp".

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej pochodzących z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ze sportowym pozdrowieniem                                                                                                                                                                                                                                                                    Wacław Morgiewicz