MSiTOLIMP BAR 2022

 

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/OLIMP/2023 z dnia 07.04.2023 r.

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA

Usługę zakwaterowania i wyżywienia grupy 40 osób - uczestników ogólnopolskiego obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych organizowanego w Lądku - Zdrój w terminie 16-29.07.2023 roku (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

Przedmiot postępowania:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 40 osób w pokojach 1 lub 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 3 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja),

- usługa musi być świadczona w Lądku - Zdrój w terminie od 16 (pierwszy posiłek kolacja) do 29 lipca 2023 roku (ostatni posiłek obiad);

Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 7 kwietnia 2023 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.zkfolimp.pl).

Zaproszenie wysłano w dniu 7 kwietnia 2023 r. mailem do następujących podmiotów:

Hotel “Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, 57-540 Lądek-Zdrój

HOTEL SPA ALHAMBRA, Plac Skłodowskiej-Curie/ ul.Przechodnia 7, 57-540 Lądek Zdrój

Hotel TROJAN, Leśna 4A, 57-540 Lądek-Zdrój

Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 18 kwietnia 2023 r.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2023 r. do godziny 16:00.

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.

W wyznaczonym terminie do Związku „Olimp” złożone zostały 2 oferty:

Oferta numer 1

W dniu 13 kwietnia 2023 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez Hotel “Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, 57-540 Lądek-Zdrój.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 98.800 zł brutto.

Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.

 

Oferta numer 2

W dniu 14 kwietnia 2023 r., pocztą, wpłynęła oferta przygotowana przez Hotel TROJAN, Leśna 4A, 57-540 Lądek-Zdrój.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 109.200 zł brutto.

Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.

 

Wybrany wykonawca:

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przezHotel “Mir-Jan”, ul. Kościuszki 78, 57-540 Lądek-Zdrój.