Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 1/MS/2020 z dnia 03.06.2020 r.

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA

świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych.

Przedmiot postępowania:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu grupy obejmująca usługę zakwaterowania i wyżywienia 70 osób przez okres 14 dni (14 dób hotelowych) podczas letniego obozu sportowego dla osób niewidomych i słabowidzących, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 70 osób (w tym: co najmniej 40 dorosłych osób niewidomych i słabowidzących) w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, w jednym budynku murowanym;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się nad akwenem wodnym (morze, jezioro, zalew); odległość od ośrodka do akwenu nie może być większa niż 500 m.;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),

- dostępność na miejscu obiektów sportowych, takich jak: basen, boisko, trasy biegowe, siłownia plenerowa;

- dostępność strzelnicy sportowej w odległości nie większej niż 2km od obiektu;

- dostępność na miejscu sali gimnastycznej o wymiarach nie mniejszych niż 12m x 24m i wysokości pomieszczenia w najniższym jego punkcie min. 6m.,

- obóz musi trwać 14 dób hotelowych, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- graniczne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu grupy to odpowiednio: 17 lipca 2020 r. i 14 sierpnia 2020 r.

- minimalne wyposażenie pokoju: łóżka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła,

- zapewnienie uczestnikom opieki pielęgniarskiej i medycznej oraz izolatki.

Zaproszenie ofertowe wraz z 2 załącznikami wywieszono w dniu 3 czerwca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.zkfolimp.pl).

Zaproszenie wysłano w dniu 3 czerwca 2020 r. mailem do następujących podmiotów:

1) Hańcza Inn (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

3) Hotel Star-Dadaj (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

4) Manor Hotel (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

5) AZS COS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zaproszenie ofertowe wywieszone w siedzibie zdjęto w dniu 17 czerwca 2020 r.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decydowała data stempla pocztowego.

W wyznaczonym terminie drogą pocztową złożona została 1 oferta:

Oferta numer 1

W dniu 16 czerwca 2020 r. wpłynęła oferta przygotowana przez Hańcza s. c., ul. W. Polskiego 2, 16-400 Suwałki.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena - łącznie 107.800 zł brutto.

Oferta była poprawna pod względem formalnym i kompletna.

Kryteria oceny ofert:

A)    kryteria podstawowe:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 60 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    warunki pobytu (standard wyposażenia pokoi) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    dostępność i standard obiektów sportowych, takich jak: basen, boisko, trasy biegowe, siłownia plenerowa, sala gimnastyczna, strzelnica sportowa –25 %

Oferta z najwyższym standardem obiektów sportowych otrzyma 25 pkt. w tej części oceny.

B)    dodatkowe kryteria (za spełnienie każdego z niżej wymienionych kryteriów wykonawca otrzyma określoną liczbę dodatkowych punktów):

1)    Posiadanie przez obiekt wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 20 pkt.,

2) Udostępnienie sprzętu sportowego, w tym specjalistycznego sprzętu sportowego dla osób niewidomych i słabowidzących, takich jak: rowery tandemowe, piłki dźwiękowe itp. – 20 pkt.,

3)    Dodatkowe usługi w cenie pobytu (np. zakwaterowanie grupy w 1 budynku, bezpłatny dostęp do Internetu, nieodpłatne wycieczki, ogniska, dyskoteki itp.)  – 10 pkt.

 

W sumie Wykonawca mógł uzyskać maksymalnie 150 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

 

Ocena złożonych ofert:

Hańcza s. c., ul. W. Polskiego 2, 16-400 Suwałki – 105 pkt (w tym: A1 – 60 pkt, A2 – 15 pkt, A3 – 25 pkt, B1 - 0pkt, B2 – 0 pkt, B3 – 5 pkt).

 

Wybrany wykonawca:

Wybrany został następujący Wykonawca: Hańcza s. c., ul. W. Polskiego 2, 16-400 Suwałki.

17 czerwca 2020 r. wyniki postępowania zostały opublikowane na stronie internetowej (www.zkfolimp.pl), a oferent został mailem poinformowany o wynikach postępowania.