MSOLIMP BAR

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/BS/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

 

W związku z realizacją projektu pt. „Bliżej Sportu 2020”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ” na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w związku z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zapraszamy do złożenia oferty na świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych.

 

Ofertę złożyć należy w terminie do dnia 10 czerwca 2020 do godz. 15.00 (w przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

 

Pełna treść zamówienia wraz z załącznikami znajduje się poniżej.

Attachments:
Download this file (zapytanie ofertowe 2_BS_2020.doc)zapytanie ofertowe 2_BS_2020.doc[ ]94 kB