PARTNERZY:

p

 

 

Związek Kultury Fizycznej OLIMP został utworzony w dniu 27.05.2004 podczas zjazdu założycielskiego w którym uczestniczyło 26 założycieli. Związek jest organizacją wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 15.10.2004 r. pod numerem 0000219636 .

Głównymi celami statutowymi są:

  • organizowanie i koordynowanie działalności w dziedzinie sportu, rehabilitacji i rekreacji w środowisku osób niewidomych i słabowidzących;
  • organizowanie współzawodnictwa sportowego osób niewidomych i słabowidzących;
  • działanie na rzecz swobodnego dostępu do dyscyplin sportowych, różnych form rekreacji i wypoczynku przez osoby niewidome i słabowidzące.

Związek realizuje powyższe cele organizując rokrocznie liczne imprezy sportowe, sportowo – rekreacyjne, obozy sportowe, zgrupowania i szkolenia. Poprzez konsultacje indywidualne z trenerami i współzawodnictwo z innym osobami zawodnicy niepełnosprawni mają możliwość przygotowania się do oficjalnych imprez sportowych najwyższej rangi takich jak: Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata czy Igrzyska Paraolimpijskie. Obok aspektu stricte sportowego należy też wspomnieć o pozytywnym aspekcie psychologicznym. Dzięki realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku osób niepełnosprawnych aktywizuje się szeroka grupa inwalidów wzroku – osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Dzięki uczestnictwu w zadaniach realizowanych przez Związek Kultury Fizycznej “OLIMP”, zawodnicy przełamują bariery tkwiące w nich samych i kształtując swój charakter uczą się samodzielnie radzić sobie z problemami           i trudnościami życia codziennego.

Z roku na rok Związek dynamicznie rozwija zakres swojej działalności, organizując coraz większą liczbę różnego rodzaju imprez sportowych i stale powiększając przychody, głównie za sprawą stale rosnących dofinansowań ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ale również z darowizn od sponsorów prywatnych.

                                        

Współpracujemy z:

 

wspolpraca horz