ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W 2019 ROKU

 

DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

 

Przygotowania i udział w MŚ i ME w sportach nieobjętych programem IP i IG 2019

Przygotowania do Igrzysk Paraolimpijskich

 

DEPARTAMENT SPORTU DLA WSZYSTKICH

 

Organizacja obozów sportowych

Organizacja imprez sportowych

Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski

Organizacja zajeć sekcji sportowych

Promocja sportu