Skład Zarządu Związku Kultury Fizycznej “OLIMP”

1. Prezes

Piotr Łożyński

2. Wiceprezes

Wacław Morgiewicz

3. Wiceprezes

Stanisław Sęk

4. Sekretarz

Adam Dzitkowski

5. Członek

Mirosław Mirynowski

6. Członek

Józef Plichta

7. Członek

Krzysztof Badowski

 

Skład Komisji Rewizyjnej

1. Przewodnicząca

Grażyna Woźniak

2. Zastępca Przewodniczącącej

Alicja Pogorzelska

3. Sekretarz

Sławomir Gruszkowski

4. Członek

Maria Ciupińska

5. Członek

Jerzy Andrzejko

 

Sąd koleżeński

 

1. Przewodniczący

Szymon Rękawek

2. Członek

Marta Chałupka

3. Członek

Ryszard Grzywacz

4. Członek

Roman Januszewski

5. Członek

Krzysztof Kowaleczka

6. Członek

Ryszard Kożuch

7. Członek

Marta Pekar