Ramowe regulaminy w strzelectwie sportowym osób niewidomych i słabowidzących.

 

Poniższe przepisy rozgrywania zawodów o Mistrzostwo Polski oparte są na przepisach IBSA, ISSF, PZSS i IPC.

 

1.       Drużynowe Mistrzostwa Polski.

 • Składy drużyn kobiecych – 3 zawodniczki
 • Składy drużyn męskich – 3 zawodników

O miejscu drużyn decyduje suma punktów zdobytych przez 3 zawodników                                                   (kobiety 40 strzałów, mężczyźni 60 strzałów).

Czasy  strzelań:

KPN 40 – 50 min.

KPN 60 – 1h  15min.

Przebieg konkurencji zgodny z przepisami IBSA, oraz ISFF.

UWAGA !! Zawodnik i asystent ma obowiązek zgłosić się 20 minut przed rozpoczęciem konkurencji

(nie zgłoszenie się w tym czasie skutkuje odjęciem 2 punktów). Czas przygotowawczy 20 minut obejmuje: 5minut na ustawienie lamp i tarczownic oraz 15 minut to czas na strzały próbne.

2. Indywidualne Mistrzostwa Polski w postawie stojącej.

Konkurencja kobiet – KPN 40 (50min.)

Konkurencja mężczyzn – KPN 60 (1h  15 min.)

Finał decydujący o zajęciu miejsca w poszczególnej konkurencji zgodnie z nowymi przepisami ISSF           oraz PZSS.

Szczegółowe zasady rozgrywania finału:

Zawodnik i asystent ma obowiązek zgłosić się na 30 minut przed rozpoczęciem konkurencji finałowej

(nie zgłoszenie się skutkuje odjęciem 2 punktów).  Czas 30 minut obejmuje:

Pierwsze 15 minut – zajęcie stanowiska, ustawienie lamp i tarczownic.

Drugie 15 minut:

 • Komenda „Na stanowiska”
 • Po 2 minutach komenda „Czas przygotowawczy i strzały próbne start”.                                               Czas strzałów próbnych – 8 minut.
 • Na trzydzieści sekund przed końcem strzałów próbnych pada komenda „trzydzieści sekund do końca strzałów próbnych”. Po 8 minutach komenda „koniec czasu przygotowawczego i strzałów próbnych stop. Rozładuj”.
 • Prezentacja zawodników.
 • Po prezentacji komenda „na stanowiska”.
 • Po 30 sekundach komenda „start 2 minuty strzałów próbnych”
 • Po zakończeniu strzałów próbnych komenda „koniec strzałów próbnych stop”.

Część pierwsza finału – dwie serie finałowe 3 strzałowe

 • Komenda do pierwszej serii ocenianej ładuj”, po 10 sekundach Komenda „start”. Czas łączny na trzy pojedyncze strzały do trzech tarcz – 180 sekund, (po 150 sekundach sygnał dźwiękowy).                       Po 180 sekundach komenda „stop!”.
 • Komentarz wyników (asystent, zawodnik) – 15-20 sekund.
 • Komenda „Do drugiej serii ocenianej ładuj”, po 10 sekundach komenda „start”. Czas łączny na trzy pojedyncze strzały do trzech tarcz – 180 sekund, (po 150 sekundach sygnał dźwiękowy).                       Po 180 sekundach komenda „stop!”.
 • Ogłoszenie wyników i informacja że od tej chwili strzały będą oddawane na komendę pojedynczo         i po każdych dwóch strzałach odpada z rywalizacji finalista z najniższym wynikiem.                         Baraż – jeżeli kilku zawodników ma identyczny najniższy wynik oddają oni na komendę pojedyncze strzały aż do rozstrzygnięcia.

 

Część druga finału – strzały pojedyncze

 • Strzały numer 7-20 odbywają się według poniższej procedury –
  • Komenda „Do kolejnego strzału ocenianego, ładuj”, po 10 sekundach komenda „start”.               Po 35 sekundach sygnał dźwiękowy, po 45 sekundach komenda „stop”.
 • Ogłaszanie wyników po parzystych strzałach i informacja, który zawodnik odpada z rywalizacji.
 • Po 20 strzałach ogłaszane są ostateczne wyniki.

UWAGA!  Odpadający z rywalizacji zawodnik schodzi ze stanowiska pozostawiając na nim rozładowaną broń na przygotowane krzesła i czeka na zakończenie konkurencji.

 

Indywidualne Mistrzostwa Polski w postawie leżącej.

Konkurencja rozgrywana w kategoriach:

Kobiety KPN 60 – 1h  15min.

Mężczyźni KPN 60 – 1h 15 min.

Postawa leżąca z pasem i możliwością opierania się o stolik.

Zasady finału rozgrywane tak jak w przypadku Mistrzostw Polski w postawie stojąc.

UWAGA!  Wszystkich zawodników obowiązuje strój strzelecki lub sportowy:

-Buty strzeleckie o podeszwie elastycznej, podeszwa wystaje maksymalnie 5 milimetrów poza obrys buta.

- Rękawy kurtki strzeleckiej muszą umożliwić pełny wyprost ramion,

- Brak łat na tyłach spodni, zawodnik musi usiąść w zapiętych spodniach.