LOGO PFRON i ZKF OLIMP

 

Projekt „Bliżej sportu 2020"

 

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 lutego 2020 do 31 marca 2021 r. realizuje projekt pn. „Bliżej sportu 2020".

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

 

W ramach projektu "Bliżej Sportu 2020" Związek Kultury Fizycznej "Olimp" obejmie programem treningów sportowych grupę 36 młodych osób niewidomych i słabowidzących - uczniów 6 Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z różnych województw.

Związek zorganizuje 7 weekendowych (piątek-niedziela) zjazdów treningowych z zakresu sportu oraz dwa 14-dniowe obozy sportowe (w okresie wakacji letnich 2020 i ferii zimowych 2021). Związek zakłada, że zjazdy weekendowe będą organizowane średnio raz w miesiącu, po jednym w każdym z sześciu SOSW i raz w Warszawie ze względu na centralne położenie miasta i dobrą komunikację z resztą kraju.

Obozy wakacyjne zostaną zorganizowane w atrakcyjnych regionach Polski (letni nad morzem i zimowy w górach).

 

Beneficjenci wezmą udział łącznie w 207 godzinach zajęć sportowych (63 godziny podczas 7 zjazdów i 144 godziny podczas dwóch obozów).

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu skierowane będą bezpośrednio do grupy 36 beneficjentów (po 6 beneficjentów z sześciu SOSW) -osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne.

Personel zadania będzie liczył 18 osób.

 

Z posiadanego przez związek wieloletniego doświadczenia wynika, że optymalną formą prowadzenia treningów z młodzieżą szkolną są spotkania weekendowe i okres wakacji. Taka forma działań umożliwi beneficjentom efektywne utrwalanie, zapamiętywanie przekazanej wiedzy i usprawnia proces usamodzielniania. Ten sposób przeprowadzania zjazdów umożliwi swobodny dostęp do oferowanych treningów i nie będzie kolidował z obowiązkami szkolnymi beneficjentów. Każdy weekendowy zjazd treningowy rozpocznie się w piątek po południu, a zakończy w niedzielę obiadem.

 

Personel projektu stworzy Indywidualne Plany Działania dla każdego z beneficjentów, których celem będzie wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

 

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego. Beneficjenci projektu wypracują nawyki zdrowego trybu życia, zwiększą świadomość potrzeby ruchu i dbania o kondycję fizyczną.

 

Planowane terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

UWAGA! Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii formuła projektu może ulec zmianie.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.

LOGO PFRON i ZKF OLIMP

 

Projekt „Sport bez granic 2020” – organizacja i przeprowadzenie cyklu 20 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 stycznia 2021 r. realizuje projekt „Sport bez granic 2020” – organizacja i przeprowadzenie cyklu 20 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

 

Celem realizacji zadania „Sport bez granic 2020” jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo w dziedzinie sportu oraz rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnoprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu poprzez promowanie aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki organizacji 20 ogólnopolskich imprez sportowych rangi: Mistrzostw Polski, Półfinału Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski w: kolarstwie, strzelectwie pneumatycznym, strzelectwie laserowym, biathlonie i triathlonie.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonych zostanie łącznie 20 dwu i trzydniowych (w większości od piątku do poniedziałku) imprez sportowych, w tym 8 rangi Mistrzostw Polski, 3 Drużynowych Mistrzostw Polski, 2 Półfinału Mistrzostw Polski i 5 Pucharów Polski.

W zadaniu weźmie udział łącznie 308 beneficjentów - dorosłe osoby niewidome i słabowidzące, 232 asystentów zawodników niewidomych i 140 osób obsługi (sędziowie i obsługa techniczna).

Związek zakłada, że każdy beneficjent weźmie udział średnio w dwóch imprezach sportowych.

Wyłonionych zostanie 48 medalistów Indywidualnych MP, 54 medalistów Drużynowych MP i 30 medalistów Pucharu Polski.

Beneficjentami projektu będą dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku z terenu całego kraju. Warunkiem ich uczestnictwa w projekcie jest posiadanie udokumentowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Uczestnikami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw -rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

Działania proponowane przez Związek w ramach realizacji zadania pn. „Sport bez granic 2020” pozwolą uaktywnić społecznie liczną grupę osób niewidomych i słabowidzących i przeciwdziałać zagrożeniu wykluczeniem społecznym nie tylko grupie beneficjentów ostatecznych lecz także o wiele szerszej grupie beneficjentów pośrednich. Z wieloletniego doświadczenia Związku wynika, że rywalizacja o tytuł Mistrza Polski będzie dla większości beneficjentów ostatecznych najwyższym wyróżnieniem i często jednym z głównych celów życiowych. Uczestnictwo w życiu sportowym daje satysfakcję z osiąganych wyników, podnosi samoocenę, umożliwia przeżywanie rywalizacji sportowej, służy integracji i poszerzeniu horyzontów myślowych. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku.

 

Planowany wykaz imprez prezentuje poniższa tabela:

LP NAZWA IMPREZY SPORTOWEJ TERMIN MIEJSCE
1 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach szosowych 19-23.08.2020 Busko-Zdrój
2 Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym 28-30.08.2020 Wysowa - Zdrój
3 Drużynowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym 3-5.07.2020 Poznań
4 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach torowych 14-16.08.2020 Pruszków
5 Puchar Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach szosowych 18-20.09.2020 Bytów
6 Puchar Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach torowych 4-6.09.2020 Pruszków
7 Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym - Polska południowa 2-5.07.2020 Tarnów
8 Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym - Polska północna 24-27.06.2020 Ustka
9 Finał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym 13-16.08.2020 Wrocław
10 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym w 3 postawach 25-28.10.2020 Bydgoszcz
11 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym 12-15.10.2020 Białystok
12 Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym 26-29.11.2020 Wrocław
13 Ogólnopolskie zawody w strzelectwie pneumatycznym Osób Niewidomych i Słabowidzących 15-17.10.2020 Białystok
14 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym 3-6.09.2020 Iława
15 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym 1-4.10.2020 Przemyśl
16 Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym 1-4.12.2020 Warszawa
17 Mistrzostwa Polski w biathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących 27-30.01.2020 Zakopane
18 Puchar Polski w biathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących 17-20.01.2021 Zakopane
19 Ogólnopolskie zawody w biathlonie letnim Osób Niewidomych i Słabowidzących 12-15.08.2020 Przemyśl
20 Mistrzostwa Polski w triathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących 03.07.2020 Bydgoszcz

 

UWAGA! Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych oraz komunikaty organizacyjne zawodów będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej ZKF OLIMP.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!

 

Informacja o wyborze wykonawcy dla postępowania nr 2/BS/2020 z 03.06.2020 r.

WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI
DLA POSTĘPOWANIA NA:

 

świadczenie usługi: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników obozu sportowego dla osób słabowidzących i niewidomych oraz nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia zajęć dla osób niepełnosprawnych.

 

Zamawiający:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”; ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa, NIP 525 23 30 343, REGON 015850238, KRS 0000219636, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 22 251 45 51.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem dostępne było na stronie www.zkfolimp.pl oraz w siedzibie Związku „OLIMP” przy ulicy Konwiktorskiej 9 w Warszawie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja pobytu grupy obejmująca usługę zakwaterowania i wyżywienia 54 osób przez okres 14 dni (14 dób hotelowych) podczas zimowego obozu sportowego dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących, organizowanego w ramach projektu pt. „Bliżej Sportu 2020”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu numer 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ” w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kod CPV 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego, 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne).

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla 54 osób (w tym: 36 dzieci i młodzieży oraz 18 osób kadry) w pokojach: wieloosobowych (maksymalnie 3-osobowych) z pełnym węzłem sanitarnym dla dzieci i młodzieży i pokojach 1 lub 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym dla kadry, w jednym budynku murowanym, w dwóch terminach;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w bezpośredniej bliskości do tras narciarstwa biegowego o umiarkowanym stopniu trudności; odległość od ośrodka do tras narciarstwa biegowego nie może być większa niż 500 m.;

- ośrodek, w którym zakwaterowana będzie grupa, musi znajdować się w bezpośredniej bliskości do tras narciarstwa zjazdowego o umiarkowanym stopniu trudności; odległość od ośrodka do tras narciarstwa zjazdowego nie może być większa niż 500 m.;

- zapewnienie pełnego wyżywienia dla uczestników – 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja),

- nieodpłatne udostępnienie pomieszczenia o wymiarach nie mniejszych niż 6m x 10m;

- obóz musi trwać 14 dób hotelowych, pierwszy posiłek to kolacja w dniu przyjazdu, ostatni posiłek to obiad w dniu wyjazdu;

- graniczne daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu grup to odpowiednio: 16-30.01.2021 dla grupy 18 osób (w tym: 12 dzieci i 6 osób dorosłych) i 5-19.02.2021 dla grupy 36 osób (w tym: 24 dzieci i 12 osób dorosłych).;

- minimalne wyposażenie pokoju: łóżka, szafa ubraniowa, stolik, krzesła,

- zapewnienie uczestnikom opieki pielęgniarskiej i medycznej oraz izolatki.

Zaproszenie ofertowe wywieszono w dniu 3 czerwca 2020 r. w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej (www.zkfolimp.pl). Zaproszenie wysłano w dniu 3 czerwca 2020 r. mailem do 5 potencjalnych wykonawców usługi.

 

Kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

A)    kryteria podstawowe:

1)    cena brutto ogółem (całkowity koszt) – 60%

Oferta z najniższą ceną uzyska 60 pkt. w tej części oceny. Pozostałe oferty zostaną ocenione według następującego wzoru:

An = (a min/ a n) * 60 pkt, gdzie:

a min – cena minimalna wśród złożonych ofert

a n – cena zaproponowana przez oferenta n

2)    warunki pobytu (ze wskazaniem ilości pokoi: wieloosobowych, 1-osobowych i 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, standard wyposażenia pokoi) –15 %

Oferta z najwyższym standardem pokoi otrzyma 15 pkt. w tej części oceny.

3)    dostępność, standard i długość tras do uprawiania narciarstwa biegowego i zjazdowego –25 %

Oferta z najwyższym standardem obiektów sportowych otrzyma 25 pkt. w tej części oceny.

B)    dodatkowe kryteria (za spełnienie każdego z niżej wymienionych kryteriów wykonawca otrzyma określoną liczbę dodatkowych punktów):

1)    Posiadanie przez obiekt wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 20 pkt.,

2) Udostępnienie sprzętu sportowego, takiego jak: narty, buty, kijki itp. – 20 pkt.,

3)    Dodatkowe usługi w cenie pobytu (np. zakwaterowanie grupy w 1 budynku, bezpłatny dostęp do Internetu, nieodpłatne wycieczki, kulig, dyskoteki itp.)  – 10 pkt.

W sumie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 150 pkt. Wartość punktową podaje się w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowego kryterium, którego ocena łącznie z punktacją uzyskaną za spełnienie powyższych kryteriów zdecyduje o dokonaniu ostatecznego wyboru.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 czerwca 2020 r. do godziny 15:00.

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta, złożona przez:

„USŁUGI HOTELARSKIE Helena Nędza Chotarska” ul. Nędzy Kubińca 255, 34-511 Kościelisko.

W/w oferta została oceniona w oparciu o kryteria określone w zapytaniu nr 2/BS/2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku.

 

Na podstawie kryteriów oceny formalnej i merytorycznej za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez „USŁUGI HOTELARSKIE Helena Nędza Chotarska”, ul. Nędzy Kubińca 255, 34-511 Kościelisko.

 

LOGO PFRON i ZKF OLIMP

Projekt „Strefa sportu 2020" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących.

 

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r. realizuje projekt pn. „Strefa sportu 2020" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa tandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań (3 szkolenia kolarskie, 3 strzeleckie, 3 w biathlonie) i konsultacji (po 5 szkoleń kolarskich, strzeleckich i biathlonowych).

W okresie realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 30 beneficjentów (10 kolarzy tandemowych, 10 strzelców i 10 biathlonistów). Towarzyszyć im będzie 30 asystentów - przewodników i 15 osób personelu. Tym samym wsparciem zostanie objętych 30 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku, uprawiające kolarstwo, strzelectwo lub biathlon i osiągające w tych dyscyplinach dobre wyniki.

Na początku projektu dla każdego beneficjenta utworzone będą Indywidualne Plany Działania, których celem będzie wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego.

 

Z wieloletniego doświadczenia Związku "Olimp" w zakresie organizacji szkolenia w w/w dyscyplinach sportu jednoznacznie wynika, że zaproponowany cykl treningowy gwarantuje osiągnięcie celu projektu, jakim jest podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie sportu a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja społeczna uczestników. Dowodem na to jest długa lista dotychczasowych sukcesów polskich niewidomych i słabowidzących zawodników osiągniętych podczas międzynarodowych imprez sportowych, z Igrzyskami Paraolimpijskimi na czele. Realizacja projektu „Strefa sportu 2020” rozwiąże problem jakim są niewystarczające możliwości przygotowań i szkolenia sportowego przez beneficjentów zadania, a tym samym wyeliminowane zostanie zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym grupy zawodników niepełnosprawnych.

 

Planowane terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń:

Lp.

Nazwa zadania

Termin realizacji

Miejsce realizacji

1

zgrupowanie kolarskie 1

9-18.06.2020

Zieleniec

2

zgrupowanie kolarskie 2

31.07-09.08.2020

Pruszków

3

zgrupowanie kolarskie 3

luty 2021

Pruszków

4

konsultacja kolarska 1

18-21.06.2020

Zieleniec

5

konsultacja kolarska 2

styczeń 2021

Pruszków

6

konsultacja kolarska 3

styczeń 2021

Pruszków

7

konsultacja kolarska 4

styczeń 2021

Pruszków

8

konsultacja kolarska 5

styczeń 2021

Pruszków

9

zgrupowanie biathlonowe 1

7-16.07.2020

Ptaszkowa

10

zgrupowanie biathlonowe 2

styczeń 2021

Zakopane

11

zgrupowanie biathlonowe 3

luty 2021

Kościelisko

12

konsultacja biathlonowa 1

9-12.06.2020

Ptaszkowa

13

konsultacja biathlonowa 2

sierpień 2020

Ptaszkowa

14

konsultacja biathlonowa 3

wrzesień 2020

Rymanów-Zdrój

15

konsultacja biathlonowa 4

październik 2020

Zakopane

16

konsultacja biathlonowa 5

listopad 2020

Kościelisko

17

zgrupowanie strzeleckie 1

4-13.08.2020

Wrocław

18

zgrupowanie strzeleckie 2

listopad 2020

Bydgoszcz

19

zgrupowanie strzeleckie 3

luty 2021

Kosakowo

20

konsultacja strzelecka 1

13-16.09.2020

Kosakowo

21

konsultacja strzelecka 2

16-19.09.2020

Kosakowo

22

konsultacja strzelecka 3

październik 2020

Wrocław

23

konsultacja strzelecka 4

styczeń 2021

Bydgoszcz

24

konsultacja strzelecka 5

marzec 2021

Tarnów

 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych planowane terminy i miejsca realizacji poszczególnych konsultacji i zgrupowań mogą ulec zmianie!

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.

 

 

logo2

Poniżej udostępniamy listę druków dla koordynatorów imprez organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej OLIMP w 2020 roku.