LOGO PFRON i ZKF OLIMP

 

Projekt „Bliżej sportu 2020"

 

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 lutego 2020 do 31 marca 2021 r. realizuje projekt pn. „Bliżej sportu 2020".

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

 

W ramach projektu "Bliżej Sportu 2020" Związek Kultury Fizycznej "Olimp" obejmie programem treningów sportowych grupę 36 młodych osób niewidomych i słabowidzących - uczniów 6 Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z różnych województw.

Związek zorganizuje 7 weekendowych (piątek-niedziela) zjazdów treningowych z zakresu sportu oraz dwa 14-dniowe obozy sportowe (w okresie wakacji letnich 2020 i ferii zimowych 2021). Związek zakłada, że zjazdy weekendowe będą organizowane średnio raz w miesiącu, po jednym w każdym z sześciu SOSW i raz w Warszawie ze względu na centralne położenie miasta i dobrą komunikację z resztą kraju.

Obozy wakacyjne zostaną zorganizowane w atrakcyjnych regionach Polski (letni nad morzem i zimowy w górach).

 

Beneficjenci wezmą udział łącznie w 207 godzinach zajęć sportowych (63 godziny podczas 7 zjazdów i 144 godziny podczas dwóch obozów).

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu skierowane będą bezpośrednio do grupy 36 beneficjentów (po 6 beneficjentów z sześciu SOSW) -osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne.

Personel zadania będzie liczył 18 osób.

 

Z posiadanego przez związek wieloletniego doświadczenia wynika, że optymalną formą prowadzenia treningów z młodzieżą szkolną są spotkania weekendowe i okres wakacji. Taka forma działań umożliwi beneficjentom efektywne utrwalanie, zapamiętywanie przekazanej wiedzy i usprawnia proces usamodzielniania. Ten sposób przeprowadzania zjazdów umożliwi swobodny dostęp do oferowanych treningów i nie będzie kolidował z obowiązkami szkolnymi beneficjentów. Każdy weekendowy zjazd treningowy rozpocznie się w piątek po południu, a zakończy w niedzielę obiadem.

 

Personel projektu stworzy Indywidualne Plany Działania dla każdego z beneficjentów, których celem będzie wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

 

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego. Beneficjenci projektu wypracują nawyki zdrowego trybu życia, zwiększą świadomość potrzeby ruchu i dbania o kondycję fizyczną.

 

Planowane terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

UWAGA! Ze względu na wprowadzony w Polsce stan epidemii formuła projektu może ulec zmianie.

 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.