LOGO PFRON i ZKF OLIMP

 

Projekt „Sport bez granic 2020” – organizacja i przeprowadzenie cyklu 20 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 stycznia 2021 r. realizuje projekt „Sport bez granic 2020” – organizacja i przeprowadzenie cyklu 20 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

 

Celem realizacji zadania „Sport bez granic 2020” jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo w dziedzinie sportu oraz rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnoprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu poprzez promowanie aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki organizacji 20 ogólnopolskich imprez sportowych rangi: Mistrzostw Polski, Półfinału Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski w: kolarstwie, strzelectwie pneumatycznym, strzelectwie laserowym, biathlonie i triathlonie.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonych zostanie łącznie 20 dwu i trzydniowych (w większości od piątku do poniedziałku) imprez sportowych, w tym 8 rangi Mistrzostw Polski, 3 Drużynowych Mistrzostw Polski, 2 Półfinału Mistrzostw Polski i 5 Pucharów Polski.

W zadaniu weźmie udział łącznie 308 beneficjentów - dorosłe osoby niewidome i słabowidzące, 232 asystentów zawodników niewidomych i 140 osób obsługi (sędziowie i obsługa techniczna).

Związek zakłada, że każdy beneficjent weźmie udział średnio w dwóch imprezach sportowych.

Wyłonionych zostanie 48 medalistów Indywidualnych MP, 54 medalistów Drużynowych MP i 30 medalistów Pucharu Polski.

Beneficjentami projektu będą dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku z terenu całego kraju. Warunkiem ich uczestnictwa w projekcie jest posiadanie udokumentowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Uczestnikami zadania będą osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw -rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

Działania proponowane przez Związek w ramach realizacji zadania pn. „Sport bez granic 2020” pozwolą uaktywnić społecznie liczną grupę osób niewidomych i słabowidzących i przeciwdziałać zagrożeniu wykluczeniem społecznym nie tylko grupie beneficjentów ostatecznych lecz także o wiele szerszej grupie beneficjentów pośrednich. Z wieloletniego doświadczenia Związku wynika, że rywalizacja o tytuł Mistrza Polski będzie dla większości beneficjentów ostatecznych najwyższym wyróżnieniem i często jednym z głównych celów życiowych. Uczestnictwo w życiu sportowym daje satysfakcję z osiąganych wyników, podnosi samoocenę, umożliwia przeżywanie rywalizacji sportowej, służy integracji i poszerzeniu horyzontów myślowych. Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku.

 

Planowany wykaz imprez prezentuje poniższa tabela:

 

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Miejsce realizacji
1 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach szosowych 19-23.08.2020 Busko-Zdrój
2 Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym 18-20.09.2020 Podgórzyn
3 Drużynowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym 3-5.07.2020 Poznań
4 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach torowych 25-27.09.2020 Pruszków
5 Puchar Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach szosowych 16-18.10.2020 Lądek Zdrój
6 Puchar Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach torowych 29-31.01.2021 Pruszków
7 Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym - Polska południowa 2-5.07.2020 Tarnów
8 Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym - Polska północna 24-27.06.2020 Ustka
9 Finał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym 23-26.11.2020 Wrocław
10 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym w 3 postawach 26-29.11.2020 Wrocław
11 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym 10-13.10.2020 Białystok
12 Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym 14-17.11.2020 Wrocław
13 Ogólnopolskie zawody w strzelectwie pneumatycznym Osób Niewidomych i Słabowidzących 13-15.10.2020 Białystok
14 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym 3-6.09.2020 Iława
15 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym 1-4.10.2020 Przemyśl
16 Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym 28-31.01.2021 Zakopane
17 Mistrzostwa Polski w biathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących 27-30.01.2020 Zakopane
18 Puchar Polski w biathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących 22-25.01.2021 Ustka
19 Ogólnopolskie zawody w biathlonie letnim Osób Niewidomych i Słabowidzących 12-15.08.2020 Przemyśl

 

UWAGA! Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych imprez sportowych oraz komunikaty organizacyjne zawodów będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej ZKF OLIMP.

 

Zachęcamy do aktywnego udziału w imprezach sportowych!