LOGO PFRON i ZKF OLIMP

Projekt „Strefa sportu 2020" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących.

 

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r. realizuje projekt pn. „Strefa sportu 2020" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa tandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań (3 szkolenia kolarskie, 3 strzeleckie, 3 w biathlonie) i konsultacji (po 5 szkoleń kolarskich, strzeleckich i biathlonowych).

W okresie realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 30 beneficjentów (10 kolarzy tandemowych, 10 strzelców i 10 biathlonistów). Towarzyszyć im będzie 30 asystentów - przewodników i 15 osób personelu. Tym samym wsparciem zostanie objętych 30 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku, uprawiające kolarstwo, strzelectwo lub biathlon i osiągające w tych dyscyplinach dobre wyniki.

Na początku projektu dla każdego beneficjenta utworzone będą Indywidualne Plany Działania, których celem będzie wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego.

 

Z wieloletniego doświadczenia Związku "Olimp" w zakresie organizacji szkolenia w w/w dyscyplinach sportu jednoznacznie wynika, że zaproponowany cykl treningowy gwarantuje osiągnięcie celu projektu, jakim jest podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie sportu a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja społeczna uczestników. Dowodem na to jest długa lista dotychczasowych sukcesów polskich niewidomych i słabowidzących zawodników osiągniętych podczas międzynarodowych imprez sportowych, z Igrzyskami Paraolimpijskimi na czele. Realizacja projektu „Strefa sportu 2020” rozwiąże problem jakim są niewystarczające możliwości przygotowań i szkolenia sportowego przez beneficjentów zadania, a tym samym wyeliminowane zostanie zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym grupy zawodników niepełnosprawnych.

 

Planowane terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń:

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Miejsce realizacji
1 zgrupowanie kolarskie 1 9-18.06.2020 Zieleniec
2 zgrupowanie kolarskie 2 31.07-09.08.2020 Pruszków
3 zgrupowanie kolarskie 3 7-16.10.2020 Lądek-Zdrój
4 konsultacja kolarska 1 18-21.06.2020 Zieleniec
5 konsultacja kolarska 2 18-21.12.2020 Pruszków
6 konsultacja kolarska 3 do ustalenia do ustalenia
7 konsultacja kolarska 4 do ustalenia do ustalenia
8 konsultacja kolarska 5 do ustalenia do ustalenia
9 zgrupowanie biathlonowe 1 7-16.07.2020 Ptaszkowa
10 zgrupowanie biathlonowe 2 18-27.11.2020 Zakopane 
11 zgrupowanie biathlonowe 3 do ustalenia do ustalenia
12 konsultacja biathlonowa 1 9-12.06.2020 Ptaszkowa
13 konsultacja biathlonowa 2 25-28.08.2020 Ptaszkowa
14 konsultacja biathlonowa 3 13-16.09.2020 Ptaszkowa
15 konsultacja biathlonowa 4 6-9.10.2020 Ptaszkowa
16 konsultacja biathlonowa 5 4-7.12.2020 Ptaszkowa
17 zgrupowanie strzeleckie 1 4-13.08.2020 Wrocław
18 zgrupowanie strzeleckie 2 do ustalenia do ustalenia
19 zgrupowanie strzeleckie 3 do ustalenia do ustalenia
20 konsultacja strzelecka 1 13-16.09.2020 Kosakowo
21 konsultacja strzelecka 2 16-19.09.2020 Kosakowo
22 konsultacja strzelecka 3 do ustalenia do ustalenia
23 konsultacja strzelecka 4 do ustalenia do ustalenia
24 konsultacja strzelecka 5 do ustalenia do ustalenia

 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych planowane terminy i miejsca realizacji poszczególnych konsultacji i zgrupowań mogą ulec zmianie!

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.