LOGO PFRON i ZKF OLIMP

Projekt „Strefa sportu 2020" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących.

 

---PROJEKT ZAKOŃCZONY ---

 

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 marca 2020 roku do 31 marca 2021 r. realizował projekt pn. „Strefa sportu 2020" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2019 pn. „Kierunek AKTYWNOŚĆ”.

 

Cel projektu został osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa tandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań (3 szkolenia kolarskie, 3 strzeleckie, 3 w biathlonie) i konsultacji (po 5 szkoleń kolarskich, strzeleckich i biathlonowych).

 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane akcje szkoleniowe:

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Miejsce realizacji
1 zgrupowanie kolarskie 1 9-18.06.2020 Zieleniec
2 zgrupowanie kolarskie 2 31.07-09.08.2020 Pruszków
3 zgrupowanie kolarskie 3 7-16.10.2020 Lądek-Zdrój
4 konsultacja kolarska 1 18-21.06.2020 Zieleniec
5 konsultacja kolarska 2 18-21.12.2020 Pruszków
6 konsultacja kolarska 3 1-4.02.2021 Pruszków
7 konsultacja kolarska 4 4-7.02.2021 Pruszków
8 konsultacja kolarska 5 7-10.02.2021 Pruszków
9 zgrupowanie biathlonowe 1 7-16.07.2020 Ptaszkowa
10 zgrupowanie biathlonowe 2 18-27.11.2020 Zakopane
11 zgrupowanie biathlonowe 3 28.01-06.02.2021 Zakopane
12 konsultacja biathlonowa 1 9-12.06.2020 Ptaszkowa
13 konsultacja biathlonowa 2 25-28.08.2020 Ptaszkowa
14 konsultacja biathlonowa 3 13-16.09.2020 Ptaszkowa
15 konsultacja biathlonowa 4 6-9.10.2020 Ptaszkowa
16 konsultacja biathlonowa 5 4-7.12.2020 Ptaszkowa
17 zgrupowanie strzeleckie 1 4-13.08.2020 Wrocław
18 zgrupowanie strzeleckie 2 18-27.01.2021 Wrocław
19 zgrupowanie strzeleckie 3 8-17.03.2021 Wrocław
20 konsultacja strzelecka 1 13-16.09.2020 Kosakowo
21 konsultacja strzelecka 2 16-19.09.2020 Kosakowo
22 konsultacja strzelecka 3 5-8.02.2021 Kosakowo
23 konsultacja strzelecka 4 8-11.02.2021 Kosakowo
24 konsultacja strzelecka 5 11-14.02.2021 Kosakowo

W okresie realizacji projektu wsparciem objętych zostało łącznie 38 beneficjentów (13 kolarzy tandemowych, 15 strzelców i 10 biathlonistów). Ze względu na problemy zdrowotne, kontuzje, konieczność kwarantanny itp. beneficjentów pierwotnie zakwalifikowanych do udziału w zadaniu, w projekcie wzięli udział dodatkowi beneficjenci, którzy zastępowali osoby nieobecne na poszczególnych akcjach szkoleniowych.

W wyniku przeprowadzenia zaplanowanych działań 30 beneficjentów osiągnęło cel projektu (10 kolarzy tandemowych, 10 strzelców i 10 biathlonistów).

Beneficjentom towarzyszyli asystenci - przewodnicy (na każdej akcji szkoleniowej po 1 dla każdego beneficjenta, zgodnie z regułami i regulaminem dyscyplin sportowych) i 15 osób personelu (po 5 osób w każdej dyscyplinie sportu: trenerzy, asystenci trenerów, fizjoterapeuci i obsługa techniczna).

Tym samym wsparciem zostało objętych 30 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku, uprawiające kolarstwo, strzelectwo lub biathlon i osiągające w tych dyscyplinach dobre wyniki.

Zadania szkoleniowe zakładały systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego.

Zakładany cel projektu został osiągnięty w wymiarze określonym we wniosku.

Nadrzędnym celem realizacji zadania „Strefa sportu 2020” był wzrost aktywności osób niewidomych i słabowidzących w dziedzinie sportu i upowszechnianie sportu. Cel projektu został osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa, biathlonu i strzelectwa osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań i konsultacji.

Z wieloletniego doświadczenia Związku "Olimp" w zakresie organizacji szkoleń i treningów sportowych jednoznacznie wynika, że zaproponowany cykl treningowy gwarantuje osiągnięcie celu projektu, jakim jest podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie sportu a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja społeczna uczestników. Dowodem na to jest długa lista dotychczasowych sukcesów polskich zawodników niewidomych i słabowidzących osiągniętych podczas międzynarodowych imprez sportowych, z Igrzyskami Paraolimpijskimi na czele.

---PROJEKT ZAKOŃCZONY ---

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.