SPORT BEZ GRANIC 2019

 

Projekt „Sport bez granic 2019” – organizacja i przeprowadzenie cyklu 20 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

-PROJEKT ZAKOŃCZONY-

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. realizował projekt „Sport bez granic 2019” – organizacja i przeprowadzenie cyklu 20 ogólnopolskich imprez sportowych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Projekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Nadrzędnym celem realizacji zadania „Sport bez granic 2019” był wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo w dziedzinie sportu oraz rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnoprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu poprzez promowanie aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących.

Cel ten został osiągnięty dzięki organizacji 20 ogólnopolskich imprez sportowych rangi: Mistrzostw Polski, Półfinału Mistrzostw Polski lub Pucharu Polski w: kolarstwie, strzelectwie pneumatycznym, strzelectwie laserowym, biathlonie i triathlonie.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonych zostało łącznie 20 dwu i trzydniowych (w większości od piątku do poniedziałku) imprez sportowych, w tym: 8 rangi Mistrzostw Polski, 3 Drużynowych Mistrzostw Polski, 2 Półfinału Mistrzostw Polski i 4 Pucharów Polski.

W zadaniu wzięło udział łącznie 313 beneficjentów - dorosłe osoby niewidome i słabowidzące, 232 asystentów zawodników niewidomych i 131 osób obsługi (sędziowie i obsługa techniczna).

Każdy beneficjent wziął udział średnio w dwóch imprezach sportowych.

Wyłonionych zostało 48 medalistów Indywidualnych MP, 54 medalistów Drużynowych MP, 24 medalistów Pucharu Polski i medaliści zawodów ogólnopolskich.

Beneficjentami projektu były dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku z terenu całego kraju. Warunkiem ich uczestnictwa w projekcie było posiadanie udokumentowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Wykaz imprez sportowych zorganizowanych w ramach projektu „Sport bez granic 2019”:

 

LP Nazwa imprezy
1 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach szosowych, Koziegłowy, 7-9.06.2019
2 Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym, Podgórzyn, 22-25.08.2019
3 Drużynowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym, Poznań, 5-7.07.2019
4 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach torowych, Pruszków, 4-6.10.2019
5 Puchar Polski w kolarstwie tandemowym, Pruszków, 24-26.11.2019
6 Puchar Polski w kolarstwie torowym, Pruszków, 27-29.12.2019
7 Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Ustka, 17-20.05.2019
8 Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Wrocław, 24-27.05.2019
9 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Wrocław, 20-23.06.2019
10 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym w 3 postawach, Bydgoszcz, 14-17.11.2019
11 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Wasilków, 16-19.10.2019
12 Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Dadaj, 21-24.11.2019
13 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym, Przemyśl, 26-29.09.2019
14 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym, Ustka, 30.05-02.06.2019
15 Puchar Polski w strzelectwie laserowym, Lidzbark, 28-31.12.2019
16 Mistrzostwa Polski w biathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących, Wisła, 10-13.03.2019
17 Ogólnopolskie zawody w strzelectwie Osób Niewidomych i Słabowidzących, Suwałki, 28-31.12.2019
18 Ogólnopolskie zawody w biathlonie letnim Osób Niewidomych i Słabowidzących, Rymanów-Zdrój, 14-17.06.2019
19 Mistrzostwa Polski w triathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących, Bydgoszcz, 6-8.07.2019
20 Ogólnopolskie zawody Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym - miksty, Wasilków, 19-22.10.2019

 

Działania proponowane przez Związek w ramach realizacji zadania pn. „Sport bez granic 2019” pozwolą uaktywnić społecznie liczną grupę osób niewidomych i słabowidzących i przeciwdziałać zagrożeniu wykluczeniem społecznym nie tylko grupie beneficjentów ostatecznych lecz także o wiele szerszej grupie beneficjentów pośrednich. Z wieloletniego doświadczenia Związku wynika, że rywalizacja o tytuł Mistrza Polski jest dla większości beneficjentów ostatecznych najwyższym wyróżnieniem i często jednym z głównych celów życiowych. Uczestnictwo w życiu sportowym daje satysfakcję z osiąganych wyników, podnosi samoocenę, umożliwia przeżywanie rywalizacji sportowej, służy integracji i poszerzeniu horyzontów myślowych.

Wartością dodaną przedsięwzięcia było stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku.