STREFA SPORTU 2019

 

Projekt „Strefa sportu 2019" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących.

 

- PROJEKT ZAKOŃCZONY -

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2019 do 28 lutego 2020 r. realizował projekt pn. „Strefa sportu 2019" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzącychProjekt był współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Cel projektu został osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwatandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch,komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań (3 szkolenia kolarskie, 3 strzeleckie, 3 w biathlonie) i konsultacji (po 5szkoleń kolarskich, strzeleckich i biathlonowych).

W okresie realizacji projektu wsparciem objętych zostało 24 beneficjentów (8 kolarzy tandemowych, 8 strzelców i 8 biathlonistów). W przypadku braku możliwości udziału beneficjenta w akcji szkoleniowej (ze względu na stan zdrowia – kontuzja itp.) jego miejsce zajmował beneficjent z listy rezerwowej, zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku.

Beneficjentom towarzyszyła grupa asystentów - przewodników (po 1 dla każdego beneficjenta, zgodnie z regułami i regulaminem dyscyplin sportowych) i personelu (po 5 osób na każdym zgrupowaniu i konsultacji w każdej dyscyplinie sportu: trenerzy, asystenci trenerów i obsługa techniczna).

Tym samym wsparciem zostało objętych 24 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku, uprawiające kolarstwo, strzelectwo lub biathlon i osiągające w tych dyscyplinach dobre wyniki.

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.04.19 do 28.02.2020 r. i składała się z następujących działań: powołanie zespołu roboczego, zatrudnienie kadry merytorycznej projektu, opracowanie harmonogramu szkoleń, nabór uczestników, opracowanie IPD, przeprowadzenie cyklu szkoleniowego, podsumowanie merytoryczne i finansowe projektu, przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu oraz rozliczenie projektu.

Na początku projektu dla każdego beneficjenta utworzone zostały Indywidualne Plany Działania, których celem był wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

Zrealizowane zostały wszystkie zaplanowane akcje szkoleniowe:

Lp. Nazwa zadania Termin realizacji Miejsce realizacji
1 Konsultacja biathlonowa 1/5 30.04-03.05.2019 Ptaszkowa
2 Konsultacja biathlonowa 2/5 11-14.06.2019 Rymanów-Zdrój
3 Konsultacja biathlonowa 3/5 3-6.08.2019 Ptaszkowa
4 Konsultacja biathlonowa 4/5 1-4.10.2019 Ptaszkowa
5 Konsultacja biathlonowa 5/5 18-21.02.2020 Zakopane
6 Zgrupowanie biathlonowe 1/3 12-21.12.2019 Słowacja
7 Zgrupowanie biathlonowe 2/3 2-11.01.2020 Ukraina
8 Zgrupowanie biathlonowe 3/3 18-27.01.2020 Zakopane
9 Konsultacja kolarska 1/5 11-14.07.2019 Milówka
10 Konsultacja kolarska 2/5 26-29.11.2019 Pruszków
11 Konsultacja kolarska 3/5 19-22.12.2019 Pruszków
12 Konsultacja kolarska 4/5 3-6.01.2020 Pruszków
13 Konsultacja kolarska 5/5 13-16.02.2020 Pruszków
14 Zgrupowanie kolarskie 1/3 5-14.04.2019 Lądek-Zdrój
15 Zgrupowanie kolarskie 2/3 13-22.08.2019 Zieleniec
16 Zgrupowanie kolarskie 3/3 17-26.01.2020 Pruszków
17 Konsultacja strzelecka 1/5 29.04-02.05.2019 Lidzbark
18 Konsultacja strzelecka 2/5 17-20.11.2019 Bydgoszcz
19 Konsultacja strzelecka 3/5 25-28.01.2020 Kosakowo
20 Konsultacja strzelecka 4/5 28-31.01.2020 Kosakowo
21 Konsultacja strzelecka 5/5 31.01-03.02.2020 Kosakowo
22 Zgrupowanie strzeleckie 1/3 11-20.09.2019 Bydgoszcz
23 Zgrupowanie strzeleckie 2/3 8-17.01.2020 Wrocław
24 Zgrupowanie strzeleckie 3/3 20-28.02.2020 Bydgoszcz

 

Z wieloletniego doświadczenia Związku "Olimp" w zakresie organizacji szkolenia w w/w dyscyplinach sportu jednoznacznie wynika, żezaproponowany cykl treningowy gwarantuje osiągnięcie celu projektu, jakim jest podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresiesportu a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja społeczna uczestników. Dowodem na to jest długa listadotychczasowych sukcesów polskich niewidomych i słabowidzących zawodników osiągniętych podczas międzynarodowych imprezsportowych, z Igrzyskami Paraolimpijskimi na czele. Realizacja projektu „Strefa sportu 2019” rozwiązała problem jakim są niewystarczające możliwości przygotowań iszkolenia sportowego przez beneficjentów zadania, a tym samym wyeliminowane zostanie zagrożenie marginalizacją i wykluczeniemspołecznym grupy zawodników niepełnosprawnych.

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.