Drukuj

 

 

INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPORAWNYCH

 

SPORT BEZ GRANIC 2018

W ramach dofinansowania przyznanego przez PFRON w ramach konkursu „Samodzielni i skuteczni” (konkurs 4/2017) Związek Kultury Fizycznej „Olimp” realizuje w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 marca 2019 zadanie pod nazwą „Sport bez granic 2018 (…)”.

Nadrzędnym celem realizacji zadania „Sport bez granic 2018” jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo w dziedzinie sportu oraz rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnoprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu poprzez promowanie aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki organizacji 25 ogólnopolskich imprez sportowych w kolarstwie, strzelectwie pneumatycznym, strzelectwie laserowym, biathlonie i triathlonie.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonych zostanie łącznie 25 trzydniowych (w większości od piątku do poniedziałku) imprez sportowych, w tym 7 rangi Mistrzostw Polski, 3 Drużynowych Mistrzostw Polski i 6 Pucharów Polski.

W zadaniu weźmie udział łącznie 780 beneficjentów - dorosłe osoby niewidome i słabowidzące, 380 asystentów zawodników niewidomych i 125 osób obsługi (sędziowie i obsługa techniczna). Wyłonionych zostanie 42 medalistów Indywidualnych MP, 54 medalistów Drużynowych MP i 36 medalistów Pucharu Polski.

Beneficjentami projektu będą dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku z terenu całego kraju. Warunkiem ich uczestnictwa w projekcie jest posiadanie udokumentowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Beneficjentami projektu będą mogli być członkowie kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych, jednak ich liczba nie przekroczy 10% ogółu beneficjentów na każdej z imprez sportowych i w skali całego zadania.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych zawodów są publikowane na stronie www.zkfolimp.pl .

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.