INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPORAWNYCH

 

STREFA SPORTU 2018

W ramach dofinansowania przyznanego przez PFRON w ramach konkursu „Kurs na samodzielność (…)”. (konkurs 2/2016) Związek Kultury Fizycznej „Olimp” realizował w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 zadanie pod nazwą „Strefa sportu (…)”.

Cel projektu „Strefa sportu (…)” został osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa tandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań (3 szkolenia kolarskie, 2 strzeleckie i 2 w biathlonie) i konsultacji (6 szkoleń kolarskich, 3 strzeleckie i 3 w biathlonie).

Wsparciem w ramach projektu objętych zostało 74 uczestników, w tym: 32 beneficjentów (12 kolarzy tandemowych, 10 strzelców i 10 biathlonistów), 32 asystentów - przewodników (po 1 dla każdego beneficjenta, zgodnie z regułami i regulaminem dyscyplin sportowych) i 10 osób personelu (1 trener kolarstwa I klasy, 1 instruktor kolarstwa, 2 mechaników kolarskich, 1 trener strzelectwa, 1 instruktor strzelectwa, 1 osoba do obsługi technicznej broni strzeleckiej, 1 trener biathlonu, 1 instruktor biathlonu, 1 osoba do obsługi technicznej sprzętu w biathlonie).

Tym samym wsparciem zostało objętych 32 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku, uprawiające kolarstwo, strzelectwo lub biathlon i osiągające w tych dyscyplinach dobre wyniki.

Realizacja projektu obejmowała okres od 01.04.18 do 31.03.19 r. i składała się z następujących działań: powołanie zespołu roboczego, zatrudnienie kadry merytorycznej projektu, opracowanie harmonogramu szkoleń, nabór uczestników, opracowanie IPD, przeprowadzenie cyklu szkoleniowego, podsumowanie merytoryczne i finansowe projektu, przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu oraz rozliczenie projektu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania końcowego przeprowadzono wszystkie z zaplanowanych 19 szkoleń (7 zgrupowań i 12 konsultacji):

LP Forma wsparcia
1 Zgrupowanie kolarskie, Lądek-Zdrój, 6-20.04.2018
2 Zgrupowanie kolarskie, Zieleniec, 28.06-12.07.2018
3 Konsultacja w biathlonie, Ptaszkowa, 22-24.08.2018
4 Konsultacja w kolarstwie, Milówka, 30.08-01.09.2018
5 Zgrupowanie w strzelectwie, Dadaj, 9-16.09.2018
6 Konsultacja w biathlonie, Ptaszkowa, 12-14.09.2018
7 Konsultacja w kolarstwie, Zieleniec, 27-29.09.2018
8 Konsultacja w kolarstwie, Zieleniec, 30.09-02.10.2018
9 Konsultacja w biathlonie, Ptaszkowa, 24-26.10.2018
10 Zgrupowanie kolarskie, Połczyn-Zdrój, 27.10-10.11.2018
11 Zgrupowanie w biathlonie, Słowacja, 29.11-06.12.2018
12 Konsultacja w kolarstwie, Pruszków, 14-16.12.2018
13 Konsultacja w kolarstwie, Pruszków, 25-27.01.2019
14 Konsultacja w kolarstwie, Pruszków, 1-3.02.2019
15 Zgrupowanie w biathlonie, Kościelisko, 2-9.01.2019
16 Zgrupowanie w strzelectwie, Łajs, 3-10.03.2019
17 Konsultacja w strzelectwie, Dadaj, 25-27.03.2019
18 Konsultacja w strzelectwie, Dadaj, 27-29.03.2019
19 Konsultacja w strzelectwie, Dadaj, 29-31.03.2019

Wszyscy uczestnicy stworzyli Indywidualne Plany Działania, których celem jest wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego. Wskaźnikami stanu wytrenowania będą: wyniki sportowe, ilość i intensywność wykonanej pracy treningowej mierzona w godzinach w poszczególnych okresach cyklu.

Z wieloletniego doświadczenia Związku "Olimp" w zakresie organizacji szkolenia w w/w dyscyplinach sportu jednoznacznie wynika, że zaproponowany cykl treningowy gwarantuje osiągnięcie celu projektu, jakim jest podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie sportu a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja społeczna uczestników. Dowodem na to jest długa lista dotychczasowych sukcesów polskich niewidomych i słabowidzących zawodników osiągniętych podczas międzynarodowych imprez sportowych, z Igrzyskami Paraolimpijskimi na czele.

Jesteśmy pewni, że realizacja projektu „Strefa sportu” rozwiąże problem jakim są niewystarczające możliwości przygotowań i szkolenia sportowego przez beneficjentów zadania a tym samym wyeliminowane zostanie zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym grupy zawodników niepełnosprawnych.

Wykaz akcji szkoleniowych przeprowadzonych w I okresie realizacji zadania:

LP Forma wsparcia Dyscyplina sportu
1 zgrupowanie nr 1, 31.03-14.04.2017, Lądek-Zdrój kolarstwo
2 zgrupowanie nr 1, 2-9.04.2017, Dadaj strzelectwo
3 konsultacja nr 1, 20-22.04.2017, Lipsko kolarstwo
4 konsultacja nr 2, 1-3.05.2017, Lublin kolarstwo
5 konsultacja nr 1, Ptaszkowa, 12-14.05.2017 biathlon
6 konsultacja nr 3, 26-28.05.2017, Lublin kolarstwo
7 konsultacja nr 4, 9-11.06.2017, Poznań kolarstwo
8 konsultacja nr 2, Ptaszkowa, 9-11.06.2017 biathlon
9 konsultacja nr 1, 21-23.06.2017, Wrocław strzelectwo
10 zgrupowanie nr 2, 28.07-11.08.2017, Zieleniec kolarstwo
11 zgrupowanie nr 2, 23-30.09.2017, Dadaj strzelectwo
12 zgrupowanie nr 1, Słowacja, 19-26.11.2017 biathlon
13 konsultacja nr 2, 29.11-01.12.2017, Białystok strzelectwo
14 zgrupowanie nr 3, 29.10-12.11.2017, Połczyn-Zdrój kolarstwo
15 konsultacja nr 3, Zakopane, 7-9.12.2017 biathlon
16 zgrupowanie nr 2, 12-19.01.2018, Ptaszkowa biathlon
17 konsultacja nr 5, 2-4.03.2018, Pruszków kolarstwo
18 konsultacja nr 6, 9-11.03.2018, Pruszków kolarstwo
19 konsultacja nr 3, 23-25.03.2018, Dadaj strzelectwo

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.