STREFA SPORTU 2019

 

 

Projekt „Strefa sportu 2019" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących.

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2019 do 28 lutego 2020 r. realizuje projekt pn. „Strefa sportu 2019" - organizacja cyklu treningowego w trzech dyscyplinach sportu: kolarstwie, strzelectwie i biathlonie osób niewidomych i słabowidzących Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa tandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań (3 szkolenia kolarskie, 3 strzeleckie, 3 w biathlonie) i konsultacji (po 5 szkoleń kolarskich, strzeleckich i biathlonowych).

W okresie realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 30 beneficjentów (10 kolarzy tandemowych, 10 strzelców i 10 biathlonistów). Towarzyszyć im będzie 30 asystentów - przewodników i 15 osób personelu. Tym samym wsparciem zostanie objętych 30 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku, uprawiające kolarstwo, strzelectwo lub biathlon i osiągające w tych dyscyplinach dobre wyniki.

Na początku projektu dla każdego beneficjenta utworzone będą Indywidualne Plany Działania, których celem będzie wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego.

Z wieloletniego doświadczenia Związku "Olimp" w zakresie organizacji szkolenia w w/w dyscyplinach sportu jednoznacznie wynika, że zaproponowany cykl treningowy gwarantuje osiągnięcie celu projektu, jakim jest podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie sportu a tym samym przeciwdziałanie marginalizacji i aktywizacja społeczna uczestników. Dowodem na to jest długa lista dotychczasowych sukcesów polskich niewidomych i słabowidzących zawodników osiągniętych podczas międzynarodowych imprez sportowych, z Igrzyskami Paraolimpijskimi na czele. Realizacja projektu „Strefa sportu 2019” rozwiąże problem jakim są niewystarczające możliwości przygotowań i szkolenia sportowego przez beneficjentów zadania, a tym samym wyeliminowane zostanie zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym grupy zawodników niepełnosprawnych.

Planowane terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń:

 

Lp. Nazwa zadania Planowany termin realizacji Planowane miejsce realizacji Dyscyplina sportu Imię i nazwisko osoby nadzorującej
1 Zgrupowanie kolarskie 1/3 5-14.04.2019 Lądek-Zdrój kolarstwo Józef Plichta
2 Konsultacja strzelecka 1/5 29.04-02.05.2019 Lidzbark pneumatyk Piotr Łożyński
3 Konsultacja biathlonowa 1/5 30.04-03.05.2019 Ptaszkowa biathlon Stanisław Sęk
4 Konsultacja biathlonowa 2/5 11-14.06.2019 Rymanów-Zdrój biathlon Stanisław Sęk
5 Konsultacja kolarska 1/5 11-14.07.2019 Milówka kolarstwo Józef Plichta
6 Konsultacja strzelecka 2/5 8-11.11.2019 Bydgoszcz pneumatyk Renata Tomaszewska
7 Konsultacja biathlonowa 3/5 3-6.08.2019 Ptaszkowa biathlon Stanisław Sęk
8 Zgrupowanie kolarskie 2/3 13-22.08.2019 Zieleniec kolarstwo Józef Plichta
9 Zgrupowanie strzeleckie 1/3 11-20.09.2019 Bydgoszcz pneumatyk Renata Tomaszewska
10 Konsultacja biathlonowa 4/5 1-4.10.2019 Ptaszkowa biathlon Stanisław Sęk
11 Zgrupowanie strzeleckie 2/3 Styczeń 2020 do ustalenia strzelectwo Renata Tomaszewska
12 Konsultacja kolarska 2/5 25-28.11.2019 Pruszków kolarstwo Józef Plichta
13 Konsultacja kolarska 3/5 20-23.12.2019 Pruszków kolarstwo Józef Plichta
14 Zgrupowanie biathlonowe 1/3 29.11-08.12.2019 Słowacja biathlon Stanisław Sęk
15 Konsultacja strzelecka 3/5 11-14.11.2019 Bydgoszcz pneumatyk Renata Tomaszewska
16 Konsultacja kolarska 4/5 3-6.01.2020 Pruszków kolarstwo Józef Plichta
17 Konsultacja kolarska 5/5 14-17.01.2020 Pruszków kolarstwo Józef Plichta
18 Zgrupowanie biathlonowe 2/3 2-11.01.2020 Ukraina biathlon Stanisław Sęk
19 Konsultacja strzelecka 4/5 Styczeń 2020 do ustalenia pneumatyk Renata Tomaszewska
20 Konsultacja strzelecka 5/5 Luty 2020 do ustalenia pneumatyk Renata Tomaszewska
21 Zgrupowanie kolarskie 3/3 17-26.01.2020 Pruszków kolarstwo Józef Plichta
22 Zgrupowanie biathlonowe 3/3 19-28.01.2020 Zakopane biathlon Stanisław Sęk
23 Zgrupowanie strzeleckie 3/3 Luty 2020 do ustalenia pneumatyk Renata Tomaszewska
24 Konsultacja biathlonowa 5/5 13-16.02.2020 Zakopane biathlon Stanisław Sęk

 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych planowane terminy i miejsca realizacji poszczególnych konsultacji i zgrupowań mogą ulec zmianie!

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.

Współpracujemy z:

 

wspolpraca horz