INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPORAWNYCH 2017

 

STREFA SPORTU 2017

W ramach dofinansowania przyznanego przez PFRON w ramach konkursu „Kurs na samodzielność (…)”. (konkurs 2/2016) Związek Kultury Fizycznej „Olimp” realizuje w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2018 zadanie pod nazwą „Strefa sportu (…)”.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa tandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań i konsultacji.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 74 uczestników, w tym: 32 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku.

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń są publikowane na stronie www.zkfolimp.pl .

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.BLIŻEJ SPORTU 2017

W ramach dofinansowania przyznanego przez PFRON w ramach konkursu „Aktywność i wiedza” (konkurs 2/2017) Związek Kultury Fizycznej „Olimp” realizuje w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 zadanie pod nazwą „Bliżej sportu 2017 (…)”.

Nadrzędnym celem realizacji zadania „Bliżej sportu 2017” jest wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo w dziedzinie sportu oraz rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnoprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu poprzez promowanie aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki organizacji 16 ogólnopolskich imprez sportowych w kolarstwie, strzelectwie, biathlonie i triathlonie.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonych zostanie łącznie 16 dwudniowych (w większości od piątku do niedzieli) imprez sportowych, w których weźmie udział łącznie 379 beneficjentów.

Beneficjentami projektu będą dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku z terenu całego kraju. Warunkiem ich uczestnictwa w projekcie jest posiadanie udokumentowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Rekrutacja będzie prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach a wszystkim uczestnikom zostanie zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu.

Terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych zawodów są publikowane na stronie www.zkfolimp.pl .

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.