Drukuj

 

 

INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPORAWNYCH

 

SPORT BEZ GRANIC 2018

Nadrzędnym celem realizacji zadania „Sport bez granic 2018” był wzrost aktywności osób niepełnosprawnych wzrokowo w dziedzinie sportu oraz rozwijanie form integracji społecznej osób niepełnoprawnych i zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu poprzez promowanie aktywności sportowej osób niewidomych i słabowidzących.

Cel ten został osiągnięty dzięki organizacji 25 ogólnopolskich imprez sportowych w kolarstwie, strzelectwie pneumatycznym, strzelectwie laserowym, biathlonie i triathlonie.

W wyniku realizacji zadania przeprowadzonych zostało łącznie 25 trzydniowych (w większości od piątku do poniedziałku) imprez sportowych, w tym 7 rangi Mistrzostw Polski, 3 Drużynowych Mistrzostw Polski i 6 Pucharów Polski. Związek podkreśla, że większość z zaplanowanych imprez sportowych to ich 8 lub 9 edycja.

W zadaniu wzięło udział łącznie 718 beneficjentów - dorosłe osoby niewidome i słabowidzące, 342 asystentów zawodników niewidomych i 125 osób obsługi (sędziowie i obsługa techniczna).

Wyłonionych zostało 42 medalistów Indywidualnych MP, 54 medalistów Drużynowych MP i 36 medalistów Pucharu Polski.

Beneficjentami projektu były dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku z terenu całego kraju. Warunkiem ich uczestnictwa w projekcie było posiadanie udokumentowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Beneficjentami projektu mogli być członkowie kadry narodowej w sportach osób niepełnosprawnych, jednak ich liczba nie przekroczyła 10% ogółu beneficjentów na każdej z imprez sportowych i w skali całego zadania.

Uczestnikami zadania były osoby z całego kraju, zamieszkałe na terenie wszystkich województw -rekrutacja była prowadzona w jednakowym zakresie we wszystkich województwach a wszystkim uczestnikom został zapewniony równy dostęp do udziału w przedsięwzięciu. W każdej imprezie sportowej wzięli udział beneficjenci z co najmniej 4 województw.

Do końca marca 2019 roku Związek przeprowadził wszystkie 25 zaplanowanych imprez sportowych:

LP Nazwa imprezy, termin i miejsce
1 Mistrzostwa Polski w biathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących, Kościelisko, 26-28.02.2018
2 Ogólnopolski wyścig szosowy w kolarstwie tandemowym, Lublin, 27.04-01.05.2018
3 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym, Ustka, 3-6.05.2018
4 Ogólnopolski wyścig szosowy w kolarstwie tandemowym, Poznań, 17-20.05.2018
5 Ogólnopolskie zawody dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Wrocław, 24-27.05.2018
6 Ogólnopolskie zawody dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Białystok, 31.05-03.06.2018
7 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach szosowych, Kozie Głowy, 7-10.06.2018
8 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Wrocław, 14-17.06.2018
9 Ogólnopolski wyścig szosowy w kolarstwie tandemowym, Łężeczki, 14-17.06.2018
10 Mistrzostwa Polski w triathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących, Bydgoszcz, 7-9.07.2018
11 Puchar Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach szosowych, Zieleniec, 12-15.07.2018
12 Górskie Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym, Podgórzyn, 14-17.09.2018
13 Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach torowych, Pruszków, 21-24.09.2018
14 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym, Ustka, 27-30.09.2018
15 Ogólnopolskie zawody dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Białystok, 4-7.10.2018
16 Drużynowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie tandemowym, Poznań, 4-7.10.2018
17 Drużynowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Białystok, 18-21.10.2018
18 Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym, Dadaj, 22-25.11.2018
19 Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie pneumatycznym w 3 postawach, Bydgoszcz, 29.11-02.12.2018
20 Ogólnopolski wyścig torowy w kolarstwie tandemowym, Pruszków, 6-9.12.2018
21 Ogólnopolskie zawody w triathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących, Bydgoszcz, 7-9.12.2018
22 Ogólnopolskie zawody dla Osób Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie, Ustka, 7-10.12.2018
23 Puchar Polski w kolarstwie tandemowym w konkurencjach torowych, Pruszków, 27-30.12.2018
24 Puchar Polski w biathlonie Osób Niewidomych i Słabowidzących, Lidzbark, 27-31.12.2018
25 Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w strzelectwie laserowym, Iława, 28.02-03.03.2019

Uczestnicy zadania byli ubezpieczeni na czas trwania poszczególnych zawodów w zakresie NNW i OC.

Działania proponowane przez Związek w ramach realizacji zadania pn. „Sport bez granic 2018” pozwolą uaktywnić społecznie liczną grupę osób niewidomych i słabowidzących i przeciwdziałać zagrożeniu wykluczeniem społecznym nie tylko grupie beneficjentów ostatecznych lecz także o wiele szerszej grupie beneficjentów pośrednich. Z wieloletniego doświadczenia Związku wynika, że rywalizacja o tytuł Mistrza Polski jest dla większości beneficjentów ostatecznych najwyższym wyróżnieniem i często jednym z głównych celów życiowych. Uczestnictwo w życiu sportowym daje satysfakcję z osiąganych wyników, podnosi samoocenę, umożliwia przeżywanie rywalizacji sportowej, służy integracji i poszerzeniu horyzontów myślowych.

Wartością dodaną przedsięwzięcia będzie stworzenie warunków dla integracji wewnątrzśrodowiskowej inwalidów wzroku.