STRZELECTWO

Związek organizuje rozgrywki w dwóch odmianach tego sportu – strzelectwie pneumatycznym i strzelectwie laserowym.

Strzelectwo laserowe, mimo że lata największej popularności ma już za sobą, to wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Ta forma strzelectwa jest swoistą kuźnią talentów i pierwszym etapem w rozwoju umiejętności strzeleckich. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Związek „Olimp” każdego roku organizował zawody o tytuł Indywidualnego i Drużynowego Mistrza Polski oraz o Puchar Polski. Oprócz tych najważniejszych imprez krajowych organizowane były także ogólnopolskie zawody w strzelectwie laserowym.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że już od wielu lat Związek nie inwestuje środków finansowych w zakup sprzętu sportowego do strzelectwa laserowego, więc zawody przeprowadzane są w oparciu o broń zakupioną w latach ubiegłych i oddaną w użytkowanie zrzeszonym klubom.

Ciągłe i znaczące inwestycje są natomiast czynione w zakup broni i oprzyrządowania do strzelectwa pneumatycznego. Każdego roku Związek przeznacza na ten cel duże środki finansowe i przekazuje klubom po kilka sztuk broni.

Analogicznie do kolarstwa tandemowego, w przypadku strzelectwa pneumatycznego Związek prowadzi działalność zarówno w obszarze sportu powszechnego jak i wyczynowego.

W ramach sportu powszechnego przeprowadzany jest cykl rozgrywek o tytuł Indywidualnego Mistrza Polski, oraz Drużynowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski w 3 postawach oraz Puchar Polski. W tegorocznym kalendarzu po raz pierwszy zaplanowano rozgrywki w mikstach. Organizowane są także strzeleckie obozy sportowe.

Wszystkie zawody strzeleckie są organizowane przez Związek zgodnie z regulaminami i przy współpracy z Polskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, który zatwierdza wyłonioną przez ZKF „Olimp” kadrę narodową strzelców niewidomych i słabowidzących.

Kadra narodowa objęta jest profesjonalnym i kompleksowym cyklem szkoleniowym, finansowanym ze środków pozyskiwanych z MSiT i PFRON. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem kadra była prowadzona przez dwóch trenerów: do czerwca 2017 roku przez pana Wiesława Skalskiego, a następnie do końca 2018 roku przez pana Macieja Kwiatkowskiego. Obecnie jest wakat na stanowisku trenera kadry narodowej strzelców niewidomych i słabowidzących. Nowy trener zostanie wyłoniony w wyniku otwartego konkursu ofert. Bezpośrednim efektem pracy trenerów Wiesława Skalskiego i Macieja Kwiatkowskiego oraz trenerów klubowych są liczne sukcesy osiągnięte na imprezach międzynarodowych.

Najważniejszą strzelecką imprezą w ostatnich latach były MŚ rozegrane w 2016 roku w Polsce, których organizatorem był Związek „Olimp”. Był to efekt ponad dwóch lat starań, które zaowocowały ostatecznie pozytywną decyzją IBSA i Związek otrzymał prawo przeprowadzenia tej imprezy w 2016 roku.

Mistrzostw Świata w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących były największą i najważniejszą imprezą sportową organizowaną przez Związek w 2016 roku. Mistrzostwa Świata w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących są imprezą cykliczną, organizowaną przez IBSA - (International Blind Sport Asociation – Międzynarodowa Federacja Sportu Niewidomych). Organizacja ta zrzesza obecnie około 140 krajów. Starania o przyznanie Polsce prawa organizacji tej imprezy rozpoczęły się jeszcze w 2014 roku, zaraz po Mistrzostwach Europy w strzelectwie, które rozegrane były w 2014 roku w Polsce, a których organizatorem był związek. Impreza przeprowadzona w 2014 roku zakończyła się dużym sukcesem sportowym i organizacyjnym i te właśnie argumenty przekonały IBSA do przyznania Polsce i Związkowi Kultury Fizycznej „Olimp” prawa organizacji Mistrzostw Świata. Same mistrzostwa zostały przeprowadzone w Olsztynie w terminie 7-13 listopada 2016 r. na terenie i w obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kierownikiem zawodów był pan Piotr Łożyński. W Mistrzostwach wzięło udział 8 krajów, a liczba uczestników mistrzostw wyniosła 75 osób, w tym: 35 zawodników niewidomych i słabowidzących (10 zawodników zagranicznych i 25 z Polski), 24 asystentów dla zawodników (11 zagranicznych i 13 z Polski), 1 delegat techniczny IBSA, 2 klasyfikatorów IBSA i 13 osób personelu (6 sędziów, 4 osoby obsługi technicznej i 3 wolontariuszy). Polscy zawodnicy zdobyli aż 12 z 18 możliwych medali:

Kobiety – postawa stojąc 1. Barbara Rup 2. Anna Barwińska

Mężczyźni – postawa stojąc 2. Krzysztof Ruszkiewicz

Kobiety – postawa leżąc 1. Wioletta Zarzecka 2. Edyta Kazberuk 3. Barbara Rup

Mężczyźni – postawa leżąc 2. Krzysztof Ruszkiewicz 3. Jerzy Załomski

Kobiety – trzy postawy1. Wioletta Zarzecka 2. Barbara Rup

Mężczyźni – trzy postawy 1. Krzysztof Ruszkiewicz 2. Jerzy Załomski

Wyniki sportowe świadczą, że strzelectwo pneumatyczne niewidomych i słabowidzących jest w Polsce w rozkwicie. A przed dyscypliną pojawiły się nowe perspektywy, które niewątpliwie zapewnią jej dynamiczny rozwój.

Na początku bieżącego roku zarząd Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) ogłosił, że następuje przeniesienie strzelectwa pneumatycznego z Międzynarodowej Federacji Sportu Niewidomych (IBSA) pod skrzydła Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego.

To wspaniała wiadomość dla strzeleckiej ekipy naszego kraju, która jest światową potęgą, bo otwiera przed strzelectwem pneumatycznym nową paraolimpijską perspektywę.

Już od początku tego roku polscy zawodnicy biorą udział w turniejach organizowanych przez IPC: pierwszą taką imprezą był majowy Puchar Świata w Niemczech, gdzie nasi zawodnicy zdobyli dwa złote medale.

Był to bardzo dobry prognostyk przed MŚ rozegranymi w odległej Australii. Na mistrzostwach świata w parastrzelectwie zorganizowanych pod auspicjami Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego w dniach 9-19 października 2019 roku w Sydney w Australii bezkonkurencyjna okazała się Barbara Moskal, która z dużą przewagą i znakomitym wynikiem wywalczyła złoty medal mistrzostw świata, a przy okazji pobiła rekord świata, który wynosi teraz 214,3 punktu. Pozostali nasi reprezentanci - Katarzyna Orzechowska zajęła znakomite piąte miejsce, Krzysztof Ruszkiewicz – szóste, a Wioleta Zarzecka – ósme.

Ogólnie w mistrzostwach wzięło udział aż 285 strzelców z 55 krajów. W kategorii niewidomych i słabowidzących wystartowało 12 zawodników i zawodniczek z ośmiu krajów. Frekwencja w tej grupie byłaby na pewno zdecydowanie większa, gdyby nie odległość i ogromne koszty organizacji wyjazdu. Polskę reprezentowało czworo strzelców wraz z asystentami/trenerami: Katarzyna Orzechowska z asystentem Wiesławem Skalskim i Krzysztof Ruszkiewicz z asystentem Dariuszem Mendrzejewskim z klubu „Warmia i Mazury” Olsztyn, Barbara Moskal z asystentką Katarzyną Moskal z „Podkarpacia” Przemyśl oraz Wioleta Zarzecka z asystentem Jackiem Lipką z BKS LOK Bytom.

PARTNERZY:

partnerzy2020