Drukuj

 

OTWARTY KONKURS

NA TRENERA KOORDYNATORA

KADRY STRZELECKIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

 

            Związek Kultury Fizycznej „Olimp”, z siedzibą w Warszawie (00-216) przy ul. Konwiktorskiej 9/41, zaprasza do składania ofert w ramach konkursu na trenera koordynatora kadry narodowej w strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących.

 

Czytaj więcej: Otwarty Konkurs

Drukuj

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Mistrzostw Polski w Strzelectwie Laserowym

Przemyśl, 26 – 29.09.2019 r.

 

Czytaj więcej: Komunikat zawodów

Drukuj

 

Zwiazek Kultury Fizycznej Olimp informuje, że zakończyła się procedura rejestracji zmian statutowych w Krajowym Rejestrze Sądowym dotycząca zmian w statucie Związku podjętych podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Kultury Fizycznej Olimp, który miał miejsce w dniu 13.12.2018 roku w Sękocie Starym.

 

W zakładce "Pobierz" oraz w załączeniu do tej wiadomości znajdą Państwo aktualny statut Związku.

 

 

Drukuj

 

KOMUNIKAT ORGANIZCYJNY

DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM W POSTAWIE STOJĄC I W POSTAWIE LEŻĄC

ORAZ

OGÓLNPOLSKICH ZAWODÓW STRZELECKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH - MIXTY

   

             WASILKÓW K/ BIAŁEGOSTOKU 16-21.10.2019

 

Czytaj więcej: Komunikat zawodów

Drukuj

 

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że 29 czerwca 2019 r. w Warszawie odbył się Walny Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Związku Kultury Fizycznej „Olimp”, w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz naczelnych organizacji.

 

Decyzją delegatów na prezesa Związku wybrano Pana Adama Dzitkowskiego.

 

Ponadto w skład Zarządu Związku weszli: Chraścina Beata, Maksymiuk David, Mirynowski Mirosław, Morgiewicz Wacław, Plichta Józef, Sęk Stanisław, Tomaszewska Renata i Żelazowska Klaudia.

Członkami Komisji Rewizyjnej Związku zostali: Woźniak Grażyna – przewodnicząca, Ciupińska Maria, Gruszkowski Sławomir, Paszyna Krzysztof i Pogorzelska Alicja.

Do Sądu Związku wybrano: Dąbrowski Romuald – przewodniczący, Kiresztura Ariel, Kolbusz Tadeusz, Siwiński Artur, Szachniewicz Ryszard, Szewczyk Arkadiusz, Wojciechowski Paweł.

Kadencja władz Związku Kultury Fizycznej „Olimp” trwa 4 lata.

 

W związku z powyższym, z dniem 29 czerwca 2019 r. wygasło pełnomocnictwo dla ustępujących władz Związku do dysponowania kontem bankowym  oraz zawierania w imieniu Związku umów majątkowych i finansowych z organami administracji państwowej i samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej .

 

Tym samym osobami uprawnionymi do reprezentacji podmiotu są osoby wchodzące w skład Zarządu Związku wskazane powyżej. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Związku, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu związku uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.

Strona 1 z 10