Drukuj

PRZYGOTOWANIA DO IGRZYSK PARAOLIMPIJSKICH 2019

 

W 2019 Związek Olimp uzyskał z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 650 000,00 zł na zadanie pod nazwą: "Przygotowanie do Igrzysk Paraolimpijskich". Obejmuje ono realizację cyklu przygotowań dwóch kadr narodowych: biathlonu oraz kolarstwa osób niewidomych i słabiwdżacych".

 

KOLARSTWO

W kadrze kolarzy ZKF „Olimp” na 2019 rok jest 17 zawodników: (14 w klasie B – zawodnicy z dysfunkcją wzroku i piloci oraz po jednym w WC5, MC3 i MC4 – dysfunkcja narządu ruchu). Plany szkoleniowe zakładają całoroczną współpracę z trenerem koordynatorem, mechanikiem, fizjoterapeutą i lekarzem. Planowana jest również współpraca z trenerami wspomagającymi. Taki skład kadry szkoleniowej wynika z mnogości zadań spowodowanych liczebnością grupy, specyfiką zawodników o zróżnicowanych klasyfikacjach medycznych, koniecznością specjalizacji zarówno w konkurencjach szosowych jak i torowych. Rola mechanika jest bardzo ważna i nieodzowna dla prawidłowego funkcjonowania kadry kolarskiej korzystającej z dużej ilości specjalistycznego sprzętu, który musi być niezawodny i bezpieczny w działaniu. Zawodnikom potrzebna jest stała, systematyczna opieka fizjoterapeutyczna i medyczna. Kolarstwo jest dyscypliną charakteryzującą się znacznymi obciążeniami treningowymi wyrażanymi zarówno dużą intensywnością, jak również długim czasem trwania wysiłku fizycznego. Monitorowanie treningu, prawidłowa diagnostyka, dobór odpowiedniej diety oraz odżywek są zadaniami bardzo ważnymi zarówno ze względu na wyniki sportowe jak również dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników. W przygotowaniach sportowych kolarzy dużą rolę odgrywa trening w miejscu zamieszkania i indywidualizacja zajęć. Potrzebne są również zgrupowania centralne oraz konsultacje. Doświadczenia ostatnich lat potwierdzają zasadność realizowania zagranicznych zgrupowań klimatycznych w okresie przygotowawczym i odpowiednio dużej liczby startów, szczególnie w silnej, międzynarodowej obsadzie. W kolarstwie dużą rolę odgrywa sprzęt, którego jakość decyduje zarówno o wynikach sportowych, jak również jest gwarantem bezpieczeństwa. W planach na 2019 rok przewidziano zakup nowych części rowerowych oraz ubiorów kolarskich co stanowi kontynuację wieloletniego procesu doskonalenia sprzętu używanego przez zawodników kadry.

 

Skład kadry kolarskiej niewidomych i słabowidzących:

Lp. Nazwisko Imię Rok urodzenia Płeć Nazwa klubu Miejscowość
1. BALA Tomasz 03/02/1983 M KKT "Hetman" Lublin
2. BOROWIECKA Barbara 02/12/1995 K KKT "Hetman" Lublin
3. BRZOZOWSKI Adam 16/12/1980 M KKT "Hetman" Lublin
4. HARKOWSKA Anna 20/03/1980 K OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn
5. JASIŃSKA Edyta 28/11/1986 K KSN Łuczniczka Bydgoszcz
6. KIRYŁA Justyna 11/10/1995 K KKT "Hetman" Lublin
7. KORC Artur 27/12/1973 M WKKFSiTNiS "Razem" Poznań
8. KUCZYŃSKI Kamil 23/03/1985 M KKT "Hetman" Lublin
9. ŁADOSZ Michał 29/02/1984 M KKT "Hetman" Lublin
10. MACIEJEWSKI Zbigniew 22/01/1973 M Syrenka Warszawa
11. PODKOŚCIELNA Iwona 01/06/1988 K KKT "Hetman" Lublin
12. POLAK Marcin 25/11/1982 M KKT "Hetman" Lublin
13. RZEPA Karolina 09/04/1993 K KSN Łuczniczka Bydgoszcz
14. SIKORA Agnieszka 01/06/1984 K KKT "Hetman" Lublin
15. TECŁAW Aleksandra 23/05/1986 K KKT "Hetman" Lublin
16. TURONEK Sławomir 29/10/1986 M OKS "Warmia i Mazury" Olsztyn
17. WEGNER Przemysław 22/09/1971 M WKKFSiTNiS "Razem" Poznań

 

Harmonogram startów:

 

    Liczba osób Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj)
Data   Zawodnicy Os. tow. Miasto Kraj
2019-02-01 2019-02-23 1 1 Majorka Hiszpania
2019-02-09 2019-02-22 6 2 Limassol Cypr
2019-03-01 2019-03-11 2 0 Limassol Cypr
2019-03-11 2019-03-18 10 4 Apeldoorn Holandia
2019-04-29 2019-05-08 15 3 Lądek Zdrój Polska
2019-05-08 2019-05-13 8 2 Corridonia Włochy
2019-05-14 2019-05-20 13 3 Ostenda Belgia
2019-05-29 2019-06-03 5 3 Gallspach/Schwanenstadt Austria
2019-07-13 2017-07-14 8 2 Puchov Słowacja
2019-08-13 2019-08-22 15 3 Zieleniec Polska
2019-08-04 2019-08-04 1 1 Nowa Ruda Polska
2019-08-05 2019-08-14 4 2 Baie-Comeau Kanada
2019-08-10 2019-08-10 1 1 Gruczno Polska
2019-08-11 2019-08-11 1 1 Warszawa Polska
2019-09-08 2019-09-16 15 4 Emmen Holandia
2019-11-28 2019-12-02 9 3 Manchester Anglia
2019-11-03 2019-11-12 15 3 Połczyn Zdrój Polska

 

 

BIATHLON

W kadrze biathlonistów na sezon 2019 jest 3 zawodników z niepełnosprawnością wzroku oraz 3 wolontariuszy – asystentów. Razem 6 zawodników. Plany szkoleniowe zakładają całosezonową pracę z trenerami i lekarzem. Planowany jest również realizacja odnowy biologicznej. Obowiązki szkoleniowe związane z opieką nad zawodnikami wymagają współpracy trenera koordynatora, trenera głównego oraz trenerem asystenta. Trener koordynator będzie odpowiedzialny za wszystkie działania związane z organizacją treningów (rezerwacja odpowiedniej bazy, zakupy sprzętu, sprawy finansowe, układanie planów dnia konsultacji i zgrupowań, organizacja startów krajowych i międzynarodowych itp.), trener główny będzie odpowiedzialny za całość treningów biathlonowych oraz za starty zawodników i ich wyniki natomiast trener asystent odpowiadał będzie głównie za trening strzelecki. Biathlon jest dyscypliną charakteryzującą się znacznymi obciążeniami treningowymi wyrażanymi zarówno dużą intensywnością, jak również długim czasem trwania wysiłku fizycznego. Monitorowanie treningu, prawidłowa diagnostyka, dobór odpowiedniej diety oraz odżywek są zadaniami bardzo ważnymi zarówno ze względu na wyniki sportowe jak również dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników. W przygotowaniach sportowych biathlonistów dużą rolę odgrywa szkolenie klubowe, ponieważ większość ich treningów, szczególnie w okresie przygotowawczym, odbywa się w miejscu zamieszkania. Potrzebne są również zgrupowania centralne oraz konsultacje. W biathlonie dużą rolę odgrywa sprzęt, którego jakość decyduje zarówno o wynikach sportowych. Zabezpieczenie odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych jest ważnym warunkiem efektywności procesu szkolenia.

 

Skład kadry biathlonowej niewidomych i słabowidzących:

Lp. Nazwisko Imię Rok urodzenia Płeć Nazwa klubu Miejscowość Woj.
1. Garbowski Piotr 1973 M PKSiTNiS "Podkarpacie" Przemyśl podkarpackie
2. Czyż Dominik 1997 M PKSiTNiS "Podkarpacie" Przemyśl podkarpackie
3. Gil Paweł 1998 M PKSiTNiS "Podkarpacie" Przemyśl podkarpackie
4. Lańda Michał 1995 M PKSiTNiS "Podkarpacie" Przemyśl podkarpackie
5. Skwirut Jerzy 1961 M PKSiTNiS "Podkarpacie" Przemyśl podkarpackie
6. Twardowski Jakub 1993 M PKSiTNiS "Podkarpacie" Przemyśl podkarpackie

 

Harmonogram startów:

    Liczba osób Miejsce akcji zgodnie z jej realizacją (miasto/kraj)
Data   Zawodnicy Os. Tow. Miasto Kraj
2019-01-09 2019-01-20 2 0 Ostersund Szwecja
2019-02-11 2019-02-27 2 1 Prince George Kanada
2019-11-29 2019-12-08 6 2 Ptaszkowa Polska
2019-10-05 2019-10-14 6 2 Zakopane Polska
2019-12-01 2019-12-10 6 2 Zakopane Polska
Drukuj

 

Przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych 2019

W 2019 Związek pozyskał ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 70 000,00 zł na realizację programu "Przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych".

W strzelectwie pneumatycznym osób niewidomych i słabowidzących zawodnicy posługują się profesjonalną bronią śrutową – wiatrówkami wyposażonymi w specjalistyczny, zaawansowany technologicznie system celowniczy Viass Pro. Tak skonstruowany system optyczno – celowniczy zamienia światło na dźwięk, wywołując emisję określonych sygnałów dźwiękowych. Posługiwanie się taką bronią nakazuje organizatorowi rozgrywania zawodów na przystosowanych do tego obiektach lub strzelnicach sportowych.

Trener Kadry jest odpowiedzialny za opracowanie założeń treningowych i organizację szkolenia centralnego. Planuje bezpośrednie obciążenia treningowe na dany rok startowy, uwzględniając proporcje między przygotowaniem ogólnym - ukierunkowanym a specjalistycznym z uwzględnieniem intensywności i indywidualizacji planów szkoleniowych.

Plany szkoleniowe na 2019 rok zakładają ujęcie 10 zawodników, którzy przejdą pełny cykl szkoleniowy. Planowane indywidualne obciążenia zawodników objętych szkoleniem centralnym jest uzależnione zarówno od możliwości fizycznych jak również od dostępu do szkolenia podstawowego w klubach macierzystych. Możliwości intensywnego szkolenia centralnego są ograniczone zarówno od środków finansowych jak również spowodowane tym, że znaczna część zawodników pracuje zawodowo oraz ich schorzenia wymagają przy przemieszczaniu się dodatkowej opieki przewodników. Dlatego decydującą role odgrywa szkolenie zawodników w klubach macierzystych.

W roku 2019 planowana jest organizacja trzech tygodniowych zgrupowań strzeleckich, które będą głównym źródłem informacji o aktualnym stanie formy zawodnika jak również jego postępach oraz realizacji zakładanego indywidualnego planu treningowego. Na przestrzeni roku zawodnicy kadry będą również startować w zawodach na arenie krajowej gdzie niewątpliwie będą czołowymi zawodnikami na imprezach rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Drużynowych Mistrzostw Polski. Poza zdobyciem miejsc medalowych celem będzie osiągnięcie rekordów życiowych w poszczególnych kategoriach startowych.

Kadra strzelecka niewidomych i słabowidzących objęta programem:

Lp. Nazwisko Imię Rok urodzenia Płeć Nazwa klubu Miejscowość Woj.
1. Moskal Barbara 1994 K Podkarpacie Przemyśl Przemyśl Podkarpackie
2. Barszczewski Eugeniusz 1945 M Warmia i Mazury Olsztyn Olsztyn Warmińsko-Mazurskie
3. Ciupińska Maria 1966 K Sudety Kłodzko Kłodzko Dolnośląskie
4. Kawka Ryszard 1955 M Podkarpacie Przemyśl Przemyśl Podkarpackie
5. Kłos Grzegorz 1973 M Łuczniczka Bydgoszcz Bydgoszcz Kujawsko-Pomorskie
6. Orzechowska Katarzyna 1993 K Warmia i Mazury Olsztyn Olsztyn Warmińsko-Mazurskie
7. Ruszkiewicz Krzysztof 1983 M Warmia i Mazury Olsztyn Olsztyn Warmińsko-Mazurskie
8. Staszewski Piotr 1965 M Warmia i Mazury Olsztyn Olsztyn Warmińsko-Mazurskie
9. Stelmaszczyk Alicja 1975 K Cross Opole Opole Opolskie
10. Zarzecka Wioleta 1975 K BKS LOK Bytom Bytom Śląskie

 

 

Harmonogram startów:

1. Puchar Świata w strzelectwie osób niepełnosprawnych, Hanower (Niemcy) 1-13.05.2019

2. Puchar Świata w strzelectwie osób niepełnosprawnych, Osijek (Chorwacja) 21-31.07.2019

3. Zgrupowanie kadry strzeleckiej, Dadaj (Polska) 15-24.09.2019

4. Zgrupowanie kadry strzeleckiej, Dadaj (Polska) 29.09-08.10.2019

5. Mistrzostwa Świata w strzelectwie, Sydney (Australia) 09-19.10.2019

Drukuj

 

Pliki do pobrania

 

Organizacja:

 

Drukuj

ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W 2019 ROKU

 

DEPARTAMENT SPORTU WYCZYNOWEGO

 

Przygotowania i udział w MŚ i ME w sportach nieobjętych programem IP i IG 2019

Przygotowania do Igrzysk Paraolimpijskich

 

DEPARTAMENT SPORTU DLA WSZYSTKICH

 

Organizacja obozów sportowych

Organizacja imprez sportowych

Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski

Organizacja zajeć sekcji sportowych

Promocja sportu

 

 

 

 

 

Drukuj

 

BLIŻEJ SPORTU 2019

 

 

Projekt „Bliżej sportu 2019"

Związek Kultury Fizycznej „Olimp” informuje, że w okresie od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020 r. realizuje projekt pn. „Bliżej sportu 2019".

Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu numer 1/2018 pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność”.

W ramach projektu "Bliżej Sportu 2019" Związek Kultury Fizycznej "Olimp" obejmie programem treningów sportowych grupę 32 młodych osób niewidomych i słabowidzących - uczniów 4 Specjalnych Ośrodków Szkolno - Wychowawczych z województw: kujawsko - pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Związek zorganizuje 10 weekendowych (piątek-niedziela) zjazdów treningowych z zakresu sportu oraz dwa 14-dniowe obozy sportowe (w okresie wakacji letnich 2019 i ferii zimowych 2020). Związek zakłada, że zjazdy weekendowe będą organizowane raz w miesiącu po dwa w każdym z czterech SOSW i Warszawie ze względu na centralne położenie miasta i dobrą komunikację z resztą kraju.

Obozy wakacyjne zostaną zorganizowane w atrakcyjnych regionach Polski (letni nad morzem i zimowy w górach).

Beneficjenci wezmą udział łącznie w 234 godzinach zajęć sportowych (90 godzin podczas 10 zjazdów i 144 godziny podczas dwóch obozów).

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu skierowane będą bezpośrednio do grupy 32 beneficjentów (po 8 beneficjentów z czterech SOSW) -osób niepełnosprawnych z tytułu utraty wzroku, posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne.

Personel zadania będzie liczył 12 osób.

Z posiadanego przez związek wieloletniego doświadczenia wynika, że optymalną formą prowadzenia treningów z młodzieżą szkolną są spotkania weekendowe i okres wakacji. Taka forma działań umożliwi beneficjentom efektywne utrwalanie, zapamiętywanie przekazanej wiedzy i usprawnia proces usamodzielniania. Ten sposób przeprowadzania zjazdów umożliwi swobodny dostęp do oferowanych treningów i nie będzie kolidował z obowiązkami szkolnymi beneficjentów. Każdy weekendowy zjazd treningowy rozpocznie się w piątek po południu, a zakończy w niedzielę obiadem.

Personel projektu stworzy Indywidualne Plany Działania dla każdego z beneficjentów, których celem będzie wybór najlepszej możliwej ścieżki rozwoju umiejętności w sporcie.

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego. Beneficjenci projektu wypracują nawyki zdrowego trybu życia, zwiększą świadomość potrzeby ruchu i dbania o kondycję fizyczną.

Planowane terminy i miejsca przeprowadzenia poszczególnych szkoleń:

 

Lp. Nazwa zadania Planowany termin realizacji Planowane miejsce realizacji Imię i nazwisko osoby nadzorującej
1 Zjazd weekendowy 1/10 7-9.06.2019 Laski Józef Plichta
2 Letni obóz sportowy 3-17.08.2019 Dźwirzyno Józef Plichta
3 Zjazd weekendowy 2/10 13-15.09.2019 Wrocław Józef Plichta
4 Zjazd weekendowy 3/10 27-29.09.2019 Bydgoszcz Józef Plichta
5 Zjazd weekendowy 4/10 11-13.10.2019 Wrocław Józef Plichta
6 Zjazd weekendowy 5/10 22-24.11.2019 Kraków Józef Plichta
7 Zjazd weekendowy 6/10 4-6.12.2019 Kościelisko Józef Plichta
8 Zjazd weekendowy 7/10 6-8.12.2019 Kościelisko Józef Plichta
9 Zjazd weekendowy 8/10 3-5.01.2020 Kościelisko Józef Plichta
10 Zjazd weekendowy 9/10 5-7.01.2020 Kościelisko Józef Plichta
11 Zjazd weekendowy 10/10 17-19.01.2020 Owińska Józef Plichta
12 Zimowy obóz sportowy 1-15.02.2020 Kościelisko Józef Plichta

 

UWAGA! Ze względów organizacyjnych planowane terminy i miejsca realizacji poszczególnych szkoleń mogą ulec zmianie!

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.

Strona 1 z 6