Drukuj

 

 

Komunikat Obozu Sportowego w biathlonie i strzelectwie

Ptaszkowa 12-23.08.2017

 

TERMIN:   12 – 23.08.2017 r. - od kolacji w pierwszym dniu do śniadania w ostatnim dniu. Uczestnicy za obiad otrzymają suchy prowiant na drogę.

MIEJSCE:    Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa, ul. Jakubowskiego 33; 33-330– gmina Grybów pow. Nowy Sącz. Zakwaterowanie w pokojach z pełnym węzłem sanitarnym. Posiłki w budynku zakwaterowania.

Dojazd z Krakowa autobusami w kierunku Krynicy lub Nowego Sącza. Wysiąść w Ptaszkowej i przejść do Ośrodka około 700 m. Można też dojechać pociągiem i wysiąść na stacji w Ptaszkowej.

UCZESTNICY:       W obozie mogą wziąć udział osoby niewidome i słabowidzące zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dawna I i II grupa inwalidzka lub młodzież ucząca się lub studiująca w wieku od 15 lat. W przypadku młodzieży do 16 lat dokumentem stwierdzającym niepełnosprawność może być zaświadczenie o pobieraniu przez rodzica lub opiekuna dodatku pielęgnacyjnego z tytułu narządu wzroku.

W czasie obozu nie przewiduje się dla osób dorosłych opiekunów. Młodzież zapewnioną będzie miała opiekę wychowawczą.

W przypadkach koniecznych koordynator może przyznać osobie całkowicie niewidomej opiekuna, za pełną odpłatnością wysokości 960,00 zł.

ODPŁATNOŚĆ:      Osoba pracująca lub rencista 250,00 zł. Młodzież ucząca się lub studiująca nie będąca rencistą 200,00 zł.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:      Zgłoszenia pisemne (formularz zgłoszeniowy) przesłać pocztą na adres Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” 37-700 Przemyśl ul. Batorego 22 w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2017 r. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie umieszczona na stronie www.zkfolimp.pl i www.podkarpacie-przemysl.org.pl w dniu 15 czerwca 2017 r. Po zakwalifikowaniu należy wpłacić odpłatność na konto ZKF OLIMP 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 do 30 czerwca 2017 r. z zaznaczeniem obóz strzelecki i biathlonowy.

Na obóz należy przywieść: ubiór sportowy, obuwie , strój kąpielowy, kurtkę przeciw deszczową, nakrycie głowy, leki stale pobierane - na okres pobytu, legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Każdy uczestnik będzie ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowe informacje udziela Stanisław Sęk tel. 605-442-715

PROGRAM:

W czasie obozu zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe w biathlonie i strzelectwie pneumatycznym oraz laserowym. Na zakończenie obozu odbędzie się sprawdzian nabytych umiejętności poprzez udział w Ogólnopolskich Zawodach w Biathlonie Letnim i Strzelectwie Laserowym. Zawody w biathlonie letnim odbywają się poprzez biegi i strzelania z przystosowanej dla zawodników niewidomych, broni biathlonowej.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

12.08.2017 r.              przyjazd uczestników w godzinach po południowych, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie organizacyjne.

13 - 22.08.2017 r.

7:00 – 7:30           rozruch sportowy

8:00 – 8:30           śniadanie

     9:00 – 13:00         zajęcia ogólnorozwojowe

13:30 – 14:00       obiad

     14:00 – 15:00       czas wolny

     15:00 – 18:00       zajęcia w terenie

18:30 – 19:00       kolacja

19:00 – 21:00       zajęcia kulturalne, sprawdziany sportowe, zajęcia rekreacyjne

21:00 – 22:00       czas wolny

22:00 – 6:30         cisza nocna

23.08.2017r.

8:30 – 9:00          śniadanie

10:00 – 12:00     podsumowanie obozu

        13:00                   obiad  

Dodatkowe atrakcje w czasie obozu:

2 wyjazdy do Nowego Sącza na krytą pływalnię, ognisko, wspólne wieczorki biesiadne z programem artystycznym wykonaniu uczestników, wycieczka autokarowa do Krynicy Górskiej, wycieczki piesze – Nordic Walking.

23.08 – 26.08.2017 r. – sprawdzian nabytych umiejętności na obozie - Ogólnopolskie Zawody w Biathlonie Letnim i Strzelectwie Laserowym. Komunikat zawodów stanowi odrębną informację.

 

 

Koordynator

Stanisław Sęk

 

Poniżej znajdą Państwo do pobrania formularz zgłoszeniowy

 

 

Attachments:
Download this file (FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY na obóz w strzelectwie i biathlonie Ptaszkowa (1).doc)Formularz Zgłoszeniowy[ ]67 kB