KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELECTWIE
PNEUMATYCZNYM  W TRZECH POSTAWACH (
KLĘCZĄC, LEŻĄC, STOJĄC)
BYDGOSZCZ 25 - 28.10.2020

 

ORGANIZATOR:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”
ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa tel. 22 2514551, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach techniczno-organizacyjnych prosimy o kontakt :
KOORDYNATOR : Halina Kurek
Tel.: 603 271 603 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w terminie 25 - 28.10.2020 w Bydgoszczy.
Miejsce zawodów – Strzelnica „ Zawisza” ul. Gdańska 163
Miejsce zakwaterowania – Hotel „Zawisza” 85-915 Bydgoszcz ul. Gdańska 163.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia należy przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nieprzekraczalnym terminie do 15.10.2020

Ilość miejsc ograniczona, w przypadku dużej frekwencji zostaną wprowadzone limity zgłoszeń z poszczególnych klubów.

W treści zgłoszenia prosimy podać:|nazwisko imię, PESEL, stopień niepełnosprawności, propozycje harmonogramu strzelań w odniesieniu do ilości posiadanej broni i ilość asystentów.
Do zgłoszenia prosimy załączyć skan orzeczenia o niepełnosprawności, dane asystenta oraz przewidywaną datę i godziny przyjazdu i wyjazdu.

FINANSOWANIE:

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Związku Kultury Fizycznej "OLIMP".

Koszt udziału w Mistrzostwach wynosi, 60 złotych od każdego uczestnika, płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej.

Odpłatność poza limitem miejsc wynosi 390 zł.

 
CEL TURNIEJU:

Wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Polski w strzelectwie pneumatycznym w trzech postawach w kategoriach rywalizacji kobiet, mężczyzn, B1 oraz Open na rok 2020

Podnoszenie poziomu strzelectwa i możliwość rywalizacji sportowej.
Propagowanie strzelectwa w środowisku niewidomych i słabowidzących..

UCZESTNICTWO:

Prawo uczestniczenia w zawodach mają zawodnicy klubów zrzeszonych w ZKF "OLIMP” posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku.

 ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

Konkurencja kobiet – KPN 3x40 (2 h :45.)
Konkurencja mężczyzn – KPN 3x40 (2 h :45)
Kat. B1-KPN 3x40 (2 h :45)
Czas przygotowawczy przed konkurencją kobiet i mężczyzn – 45 min.
Konkurencje odbywają się w kolejności: postawa klęcząc, leżąc, stojąc.
W postawie klęcząc obowiązuje krążek pod łokieć o wymiarach: średnica maksymalnie 10 cm, wysokość minimalna 2 cm.
Wszystkich zawodników obowiązuje strój strzelecki lub sportowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody będą przebiegały zgodnie z regulaminem PZSS. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz zmiany harmonogramu zawodów.

Koordynator
Halina Kurek