Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że 29 czerwca 2019 r. w Warszawie odbył się Walny Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Związku Kultury Fizycznej „Olimp”, w trakcie którego dokonano wyboru nowych władz naczelnych organizacji.

 

Decyzją delegatów na prezesa Związku wybrano Pana Adama Dzitkowskiego.

 

Ponadto w skład Zarządu Związku weszli: Chraścina Beata, Maksymiuk David, Mirynowski Mirosław, Morgiewicz Wacław, Plichta Józef, Sęk Stanisław, Tomaszewska Renata i Żelazowska Klaudia.

Członkami Komisji Rewizyjnej Związku zostali: Woźniak Grażyna – przewodnicząca, Ciupińska Maria, Gruszkowski Sławomir, Paszyna Krzysztof i Pogorzelska Alicja.

Do Sądu Związku wybrano: Dąbrowski Romuald – przewodniczący, Kiresztura Ariel, Kolbusz Tadeusz, Siwiński Artur, Szachniewicz Ryszard, Szewczyk Arkadiusz, Wojciechowski Paweł.

Kadencja władz Związku Kultury Fizycznej „Olimp” trwa 4 lata.

 

W związku z powyższym, z dniem 29 czerwca 2019 r. wygasło pełnomocnictwo dla ustępujących władz Związku do dysponowania kontem bankowym  oraz zawierania w imieniu Związku umów majątkowych i finansowych z organami administracji państwowej i samorządowej, osobami prawnymi i fizycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej .

 

Tym samym osobami uprawnionymi do reprezentacji podmiotu są osoby wchodzące w skład Zarządu Związku wskazane powyżej. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Związku, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu związku uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym prezes lub wiceprezes.