Krzyż Zasługi dla Zawodniczki Przemyskiego Klubu „Podkarpacie”

 

         Prezydent Rzeczpospolitej Polski Pan Andrzej Duda decyzją z dnia 7 grudnia 2018 r. odznaczył Brązowym Krzyżem Zasługi za wysokie wyniki sportowe w strzelectwie pneumatycznym zawodniczkę Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” Barbarę Matykę. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta dokonał Wicewojewoda Mazowiecki Pan Artur Standowicz. Uroczystość odbyła się w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w dniu 22 lutego 2019 r. Gratulacje odznaczonej po dekoracji w imieniu Związku Kultury Fizycznej „OLIMP” złożył Zastępca Prezesa Związku Stanisław Sęk a w imieniu przemyskiego Klubu „Podkarpacie” Członek Zarządu Klubu Piotr Sęk, poza Panią Barbarą Matyką odznaczenia Państwowe otrzymało 23 osoby.

            W imieniu Związku Kultury Fizycznej „OLIMP” i Przemyskiego Klubu „Podkarpacie” Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Poniżej przypominamy osiągnięcia Pani Barbary Matyki życząc jednocześnie dalszych sukcesów.