ZMIANY W REGULAMINIE

STRZELECTWO PNEUMATYCZNE

 

Informujemy, że podczas ostatniego posiedzenia Zarządu, które odbyło się w dniu 22.04.2018, członkowie Zarządu podjęli dwie uchwały dotyczące zmian w regulaminie zawodów z zakresu strzelectwa pneumatycznego Niewidomych i Słabowidzących.

1. Na zawodach z zakresu strzelectwa pneumatycznego Niewidomych i Słabowidzących we wszystkich konkurencjach będą wykorzystywane jedynie tarcze karabinowe ISSF wzór: T01201N (tzw. małe tarcze).

2. Dla zawodników strzelectwa pneumatycznego w kategorii B1 zostaną wprowadzone OPASKI NA OCZY. Zasady regulaminowe stosowania opasek zostaną szczegółowo opisane w załączniku do regulaminu zawodów. Zawodnik stosujący opaskę na oczy zakłada ją przed wejściem na stanowisko strzeleckie, a po zajęciu miejsca na stanowisku może poprawiać opaskę po uprzednim odłożeniu karabinu lub przekazaniu go asystentowi. Obowiązywać będzie zasada że strzelec poprawiający opaskę nie ma równoczesnego kontaktu z karabinem. Pomocy w poprawnym założeniu opaski udzielić może asystent zawodnika lub sędzia.